Smart Cities z pohľadu ZMOS

/ Prednáška

Miestna územná samospráva musí pružne reagovať na nové trendy, ktoré sa rôznou intenzitou dotýkajú miest a obcí, ale aj života ich obyvateľov. Agenda Smart má výrazný vplyv na činnosť miest a obcí. Je šancou na ich modernizáciu, príležitosť na zvyšovanie efektivity a nástroj ich ďalšieho rozvoja. Postupne bude konkurenčnou výhodou, na ktorú sa samosprávy musia pripraviť. Je investíciou do novej perspektívy, ktorá spája úlohy, povinnosti, požiadavky obyvateľov, ale aj vízie spolu s technologickými riešeniami. Jej správne pochopenie a následná systematická postupnosť krokov sú predpokladmi a podmienkami ďalších úspechov.

Videozáznam

Prihláste sa na ITAPA EXPO 2022: Od Dubaja k Dunaju

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným