Staňte sa partnerom

Smart Cities z pohľadu ZMOS

/ Prednáška

Miestna územná samospráva musí pružne reagovať na nové trendy, ktoré sa rôznou intenzitou dotýkajú miest a obcí, ale aj života ich obyvateľov. Agenda Smart má výrazný vplyv na činnosť miest a obcí. Je šancou na ich modernizáciu, príležitosť na zvyšovanie efektivity a nástroj ich ďalšieho rozvoja. Postupne bude konkurenčnou výhodou, na ktorú sa samosprávy musia pripraviť. Je investíciou do novej perspektívy, ktorá spája úlohy, povinnosti, požiadavky obyvateľov, ale aj vízie spolu s technologickými riešeniami. Jej správne pochopenie a následná systematická postupnosť krokov sú predpokladmi a podmienkami ďalších úspechov.

Videozáznam

Michal Kaliňák

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Michal Kaliňák je vyštudovaný politológ špecializujúci sa na samosprávu. V minulosti pôsobil ako hovorca, tajomník rady expertov a neskôr ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska. V ZMOS pôsobil od roku 2010. V samospráve pôsobil ako mestský poslanec, najskôr v Medzilaborciach a neskôr v Prešove. Medzitým zastával funkciu hovorcu mesta Prešov a tiež vedúceho oddelenia komunikácie s verejnosťou v Mestskej časti Bratislava - Petržalka. Bol asistentom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, poradcom a hovorcom podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, riaditeľom komunikačného odboru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a poradcom štátneho tajomníka Min…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies