Staňte sa partnerom

Agenda Smart pre samosprávy

/ Prednáška
Miestna územná samospráva potrebuje modernizáciu, ktorá je prirodzenou reakciou na doterajší vývoj aj očakávané trendy. Pohľad na súčasnú štruktúru miestnej územnej samosprávy a trendy ako zdieľaná ekonomika, lokálna hospodárska politika, alternatívne financovanie municipálneho rozvoja, medziobecná spolupráca a agenda Smart sú impulzy, ktoré môžu prispieť k ďalšiemu rozvoju a prosperite samospráv.

Agenda Smart je o technológiách, ale aj komplexných, inovatívnych a udržateľných riešeniach. Preto je potrebné pripraviť miestnu územnú samosprávu na spájanie tejto agendy s rozvojom verejných služieb a rastom kvality života.
 

Michal Kaliňák

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Michal Kaliňák je vyštudovaný politológ špecializujúci sa na samosprávu. V minulosti pôsobil ako hovorca, tajomník rady expertov a neskôr ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska. V ZMOS pôsobil od roku 2010. V samospráve pôsobil ako mestský poslanec, najskôr v Medzilaborciach a neskôr v Prešove. Medzitým zastával funkciu hovorcu mesta Prešov a tiež vedúceho oddelenia komunikácie s verejnosťou v Mestskej časti Bratislava - Petržalka. Bol asistentom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, poradcom a hovorcom podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, riaditeľom komunikačného odboru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a poradcom štátneho tajomníka Min…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies