Staňte sa partnerom

DISKUSIA

/ Prednáška
Diskusia pozvaných hostí:
Matúš Drotár, MIRRI
Michal Kaliňák, ZMOS
Luboš Littera, MIRRI
Miroslav Mojžiš, MIRRI
Rudolf Urbánek, Microsoft Slovakia

Videozáznam
 

Michal Kaliňák

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je zodpovedný za oblasť regionálneho rozvoja a eurofondy. Je vyštudovaný politológ špecializujúci sa na samosprávu. V minulosti pôsobil ako hovorca a tajomník rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska. V ZMOS pôsobil od roku 2010. V samospráve pôsobil ako mestský poslanec, najskôr v Medzilaborciach a neskôr v Prešove. Medzitým zastával funkciu hovorcu mesta Prešov a tiež vedúceho oddelenia komunikácie s verejnosťou v Mestskej časti Bratislava - Petržalka. Bol asistentom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, poradcom a hovorcom podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, riaditeľom komunikačného odboru Ministe…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Rudolf Urbánek

Microsoft
Od 1. marca 2018 vedie Rudolf Urbánek českú a slovenskú pobočku spoločnosti Microsoft. Dovtedy pracoval 16 rokov v spoločnostiach T-Mobile Česká republika a Slovak Telekom, kde v posledných rokoch pôsobil ako výkonný riaditeľ segmentu podnikových zákazníkov pre český a slovenský trh. Bol zodpovedný za celú obchodnú stratégiu oboch krajín a podieľal na množstve významných zmien súvisiacich s vývojom telekomunikačného trhu, ako aj s transformáciou spoločnosti. Bol zodpovedný za obchodnú integráciu spoločností T-Mobile, GTS a T-Systems a úspešne riadil prechod T-Mobile Czech republic na plne integrovaného ICT a telco operátora v podnikovom segmente. V minulosti zastával rôzne pozície v obchode a marketingu na Slovensku i v Česku. Vyštudoval…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Miroslav Mojžiš

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Je odborným garantom na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, pre tému fondov EÚ. Zameriava svoju činnosť na otváranie procesov riadenia fondov EÚ zainteresovaným aktérom a na vytváranie priestoru pre dialóg medzi štátom a odbornou verejnosťou s dôrazom na občiansku spoločnosť. Témy, ktoré dominujú jeho práci zahŕňajú participáciu a spoluprácu pri príprave fondov EÚ a pri riadení ich implementácie, vytváranie prehľadných, stabilných a čo najjednoduchších pravidiel pre prijímateľov podpory a kvalitnú, efektívnu a zrozumiteľnú komunikáciu o fondoch EÚ. Prepája a sieťuje pritom desiatky expertov z orgnizácií občianskeho sektora a zástupcov verejných inštitúcií zodpovedných za riadenie fondov EÚ.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Luboš Littera

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Má viac ako 16 rokov skúsenosti s politikou súdržnosti EÚ a oblasťou regionálneho rozvoja. Od roku 2004 zastával na viacerých rezortoch kľúčové pozície v oblasti analytickej, strategickej a koncepčnej činnosti, týkajúce sa politiky súdržnosti EÚ. Zabezpečoval prípravu hlavných legislatívnych a strategických dokumentov pre podporu a koordináciu subjektov regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Zabezpečoval tiež proces prípravy Partnerskej dohody, ako hlavného strategického dokumentu SR pre využívanie fondov politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2014 - 2020. V súčasnosti je riaditeľom odboru politiky súdržnosti na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Zodpovedá za prípravu pozičných dokumentov SR k legislatívn…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Matúš Drotár

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies