Agenda Smart pre samosprávy

/ Prednáška
Miestna územná samospráva potrebuje modernizáciu, ktorá je prirodzenou reakciou na doterajší vývoj aj očakávané trendy. Pohľad na súčasnú štruktúru miestnej územnej samosprávy a trendy ako zdieľaná ekonomika, lokálna hospodárska politika, alternatívne financovanie municipálneho rozvoja, medziobecná spolupráca a agenda Smart sú impulzy, ktoré môžu prispieť k ďalšiemu rozvoju a prosperite samospráv. 
 
Agenda Smart je o technológiách, ale aj komplexných, inovatívnych a udržateľných riešeniach. Preto je potrebné pripraviť miestnu územnú samosprávu na spájanie tejto agendy s rozvojom verejných služieb a rastom kvality života. 
Prihláste sa na ITAPA EXPO 2022: Od Dubaja k Dunaju
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným