Mária Bieliková

Kempelenov inštitút inteligentných technológií, riaditeľka
Profesorka Mária Bieliková, v súčasnosti riaditeľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, bývalá dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, držiteľka titulu Osobnosť vedy a techniky 2010 a IT Osobnosť roka 2016, je príkladom toho, že informatika a informačné technológie nie sú výsadou mužov a že aj ženy dokážu byť v tejto oblasti úspešné. Vo výskume sa zaoberá umelou inteligenciou a skúmaním správania sa človeka v interakcii s počítačom, resp. aplikáciami, či službami v prostredí Internetu a webu. Založila a viedla Výskumné centrum používateľského zážitku a interakcie. V roku 2019 bola jednou so zakladateľov slovak.AI. Bola členkou správnej rady Výskumného centra Európskej komisie, je členkou expertnej skupiny Európskej komisie pre umelú inteligenciu, členkou viacerých profesijných organizácií, vedeckých a odborných výborov, redakčnej rady viacerých prestížnych vedeckých časopisov. 
Prihláste sa na ITAPA EXPO 2022: Od Dubaja k Dunaju
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným