Staňte sa partnerom

Čo znamená byť digitálne zručný?

/ Prednáška
Pojem digitálne zručnosti sa neustále vyvíja tak ako sa vyvíjajú digitálne technológie. Aj napriek tomu najdôležitejším predpokladom dobrých digitálnych zručností je to, čo vieme už dávno: čítanie s porozumením, logické myslenie a porozumenie princípom a ohraničeniam. V krátkej prezentácii zvýrazníme dôležité aspekty a načrtneme ako ďalej. Bez silného dôrazu na matematiku na školách to pôjde len ťažko.

Audiozáznam

 
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024

Mária Bieliková

Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Informatička a expertka na umelú inteligenciu je jednou z vedúcich osobností vedy na Slovensku. V roku 2020 založila a dodnes vedie KInIT – Kempelenov inštitút inteligentných technológií (https://kinit.sk), nezávislý výskumný inštitút inšpirovaný podobnými inštitúciami v zahraničí, ktorý ako centrum excelentného výskumu a expertízy v umelej inteligencii podporuje záujem firiem o výskum, ich silnejšie prepojenie s akademickým sektorom a cirkuláciu talentov medzi sektormi a aj medzi Slovenskom, Európou a svetom. Do roku 2020 pôsobila na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, ktorú od roku 2015 štyri roky viedla. V roku 2016 získala ocenenie IT osobnosť a takisto je držiteľkou ocenenia Osobnosť vedy a techniky 2010…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným