Staňte sa partnerom

Ján Kyselovič

Lekárska fakulta UK v Bratislave , vedúci jednotky klinického výskumu
Absolvoval v roku 1987 Farmaceutickú fakultu UK pričom štúdium ukončil Cenou rektora. Postgraduálne štúdium ukončil v odbore Farmakológia na Lekárskej fakulte UK v 1993. Následne v období 1992 až 2004 sa zúčastnil 4 dlhodobých vedecko-výskumných zahraničných pobytov v Kanade a Belgicku. V rokoch 2005-2010 bol vedúcim Katedry farmakológie a toxikológie na Farmaceutickej fakulte. Od roku 2009 je riadnym profesorom v odbore „Farmakológia“, garantom magisterského študijného programu Farmácia, doktorandského štúdia odbore Farmakológia. V rokoch 2009-2013 pôsobil v pozícii dekana fakulty. Od roku 2013 tiež pôsobí ako profesor farmácie na univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. V rokoch 2020-2023 bol generálnym riaditeľom Centra vedecko-technických informácií SR. V súčasnosti, od roku 2017 je vedúcim Oddelenia klinického výskumu V. internej kliniky lekárskej Fakulty Komenského univerzity v Bratislave.
V rokoch 2012-2018 pracoval ako EU expert pre inovatívnu medicínu a pôsobil v v Commission for Advanced Medical Products EMA v Londýne. Taktiež dlhodobo pôsobí ako podpredseda Etickej komisie VÚC Bratislava , posudzovateľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a od roku 2015 ako predseda etickej komisie farmaceutického inovatívneho priemyslu. Je členom Working group on Cardiovascular Regenerative & Reparative Medicine a Working gorup on Cellular Biology of the Heart Member, European Society of Cardiology.
Počas svojho pôsobenia bol školiteľom 8 bakalárskych, 146 magisterských, 48 rigoróznych a 9 doktorandských prác. V súčasnosti je členom univerzitných vedeckých rád Karlovej Univerzity v Prahe a Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Bol alebo je členom vedeckých rád: Farmaceutickej fakulty, Karlovej Univerzity, Hradec Králove, Farmaceutickej fakulty, Veterinárni a farmaceutická Univerzita, Brno, Lekárskej fakulty a Farmaceutickej Fakulty, Komenského Univerzity, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Ďalej Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR, člen Rady APVV pre lekárske vedy. Je autorom a spoluautorom viac ako 700 publikačných výstupov z toho viac ako 150 in extenso vedeckých prác, 2 kníh, 4 skrípt, editorom 2 kníh a 5 recenzovaných zborníkov. Bol zodpovedným riešiteľom viac ako desiatky národných a medzinárodných grantových úloh a EU projektov v celkovej sume presahujúcej 2,5 milióna €.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies