Ján Kyselovič

Centrum vedecko-technických informácií SR, generálny riaditeľ
Generálnym riaditeľom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je od apríla 2020. Pred nástupom do funkcie Generálneho riaditeľa CVTI SR pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách na akademickej pôde, ako člen alebo líder domácich aj zahraničných tímov sa podieľal na viacerých vedecko-výskumných aktivitách a tiež pôsobil ako pedagogický pracovník.

CVTI SR svojimi činnosťami zabezpečuje podporu vedy a vzdelávania na Slovensku prostredníctvom podpory transferu technológií, zabezpečuje prístup k elektronických informačným zdrojom, prevádzkuje Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác a taktiež CREPČ a CREUČ. Centrum vedecko-technických informácií úspešne implementuje niekoľko projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ, prostredníctvom ktorých vytvára podmienky na popularizáciu vedy a techniky v podmienkach Slovenskej republiky.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným