Staňte sa partnerom

DISKUSIA „Návod ako inovovať“

/ Prednáška

Ján Kyselovič

Lekárska fakulta UK v Bratislave
Absolvoval v roku 1987 Farmaceutickú fakultu UK pričom štúdium ukončil Cenou rektora. Postgraduálne štúdium ukončil v odbore Farmakológia na Lekárskej fakulte UK v 1993. Následne v období 1992 až 2004 sa zúčastnil 4 dlhodobých vedecko-výskumných zahraničných pobytov v Kanade a Belgicku. V rokoch 2005-2010 bol vedúcim Katedry farmakológie a toxikológie na Farmaceutickej fakulte. Od roku 2009 je riadnym profesorom v odbore „Farmakológia“, garantom magisterského študijného programu Farmácia, doktorandského štúdia odbore Farmakológia. V rokoch 2009-2013 pôsobil v pozícii dekana fakulty. Od roku 2013 tiež pôsobí ako profesor farmácie na univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. V rokoch 2020-2023 bol generálnym riaditeľom Cen…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Pavol Šajgalík

Slovenská akadémia vied
Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., je od roku 2015 predsedom Slovenskej akadémie vied. Jeho vedecké zameranie je výskum a vývoj neoxidovej a oxidovej vysoko výkonnej keramiky. Hlavným záujmom jeho výskumu sú vzťahy medzi mikroštruktúrou a mechanickými vlastnosťami týchto materiálov. Bol prezidentom Európskej keramickej spoločnosti, je členom Americkej i Japonskej keramickej spoločnosti, je zvolený člen World Academy of Ceramics. Je autorom viac ako 230 vedeckých článkov.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Otomar Sláma

Univerzita Karlova v Prahe
Riaditeľ Univerzita Karlova Inovácie Praha s.r.o.– 100% dcérska spoločnosť UK založená v roku 2018. Cieľom spoločnosti je preniesť poznatky a technológie vytvorené na UK do reálneho života. Otomar vyštudoval verejnú politiku vo výskume, vývoji a inováciách. Je držiteľom magisterského titulu v odbore medzinárodné vzťahy a európske štúdiá, MBA so špecializáciou na podnikanie a podnikanie a v súčasnosti je kandidátom na Ph.D. Ako druhý človek v Českej republike získal prestížny certifikát RTTP (Registered Technology Transfer Professional) od globálnej aliancie ATTP. Roky prednáša o zakladaní podnikania, tvorbe podnikateľských plánov a zakladaní spin-off spoločností v Českej republike aj v zahraničí. Má skúsenosti zo súkromného sekt…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Nora Haxhidautiová

REDHAT
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies