Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Ako podporiť inovácie v zdravotníctve?"

/ Prednáška

Róbert Babeľa

Slovenská zdravotnícka univerzita
Róbert Babeľa je špecialistom na oblasť hodnotenia zdravotníckych technológií, ktorej sa venuje už viac ako desaťročie. Je absolventom troch univerzít vrátane Open University Business School, Londýn, UK a University of Sheffield, Sheffield, UK. Je autorom a spoluautorom viac ako 180 publikácií doma a v zahraničí a praktické zručnosti získaval aj počas svojho viac ako 20 ročného pôsobenia na rôznych pozíciách v oblasti sektoru zdravotníctva, kde aj naďalej pôsobí. Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC je členom niekoľkých redakčných rád medzinárodných časopisov či odborných spoločností. V súčasnosti sa prioritne venuje vedeckým projektom, ktoré sa týkajú vyčísľovaniu skutočných celkových nákladov na vybran…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ján Kyselovič

Lekárska fakulta UK v Bratislave
Absolvoval v roku 1987 Farmaceutickú fakultu UK pričom štúdium ukončil Cenou rektora. Postgraduálne štúdium ukončil v odbore Farmakológia na Lekárskej fakulte UK v 1993. Následne v období 1992 až 2004 sa zúčastnil 4 dlhodobých vedecko-výskumných zahraničných pobytov v Kanade a Belgicku. V rokoch 2005-2010 bol vedúcim Katedry farmakológie a toxikológie na Farmaceutickej fakulte. Od roku 2009 je riadnym profesorom v odbore „Farmakológia“, garantom magisterského študijného programu Farmácia, doktorandského štúdia odbore Farmakológia. V rokoch 2009-2013 pôsobil v pozícii dekana fakulty. Od roku 2013 tiež pôsobí ako profesor farmácie na univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. V rokoch 2020-2023 bol generálnym riaditeľom Cen…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Richard Strapko

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Vrcholový manažment ľudí a firiem je súčasťou jeho profesionálneho života viac ako 20 rokov. Stál v čele tímov medzinárodných spoločností ING Nationale Nederlanden, poisťovni Allianz alebo v poisťovni Aegon. Aktuálne všetky svoje skúsenosti v oblasti finančných služieb a poisťovníctva venuje najväčšej zdravotnej poisťovni na Slovensku, vo VšZP. Spolu so svojim tímom poisťovňu mení na modernú spoločnosť, ktorá udáva trendy na trhu verejného zdravotného poistenia. Pracuje na tom, aby sa VšZP stala synonymom dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti, inovatívnych liečebných postupov, najnovších technológií a ľudskosti. 
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Norbert Žilka

Slovenská akadémia vied
Norbert Žilka je v súčasnosti riaditeľom Neuroimunologického ústavu SAV, kde od roku 1998 do roku 2020 pôsobil na viacerých výskumných pozíciách. Špecializuje sa na výskum v oblasti neurodegeneratívnych ochorení mozgu človeka a predklinický a klinický vývoj liekov modifikujúcich toto ochorenie.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jakub Fejfar

Nemocnica AGEL Nový Jičín
Jakub Fejfar vyštudoval Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Hradci Králové. Pracoval v nemocniciach vo Valašskom Meziříčí, v Novom Jičíne a v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe. Od roku 2012 pôsobí na rôznych pozíciách v Nemocnici AGEL Nový Jičín a.s., aktuálne ako predseda predstavenstva. V Skupine AGEL je garantom pre elektronizáciu a telemedicínu. Je tiež externým audítorom a konzultantom SAK.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies