Staňte sa partnerom

Diskusia

/ Diskusia

Emil Fitoš

ITAS
Po štúdiách a podnikaní strávil Emil Fitoš viac ako 20 rokov pracovného života v spoločnosti Siemens, neskôr v spoločnosti Atos. V roku 2014 sa stal generálnym riaditeľom Atos Slovensko a Česká republika. Pod jeho vedením bol Atos jednou z popredných spoločností na trhu s významným inovačným prínosom. 21. júna 2017 bol zvolený za prezidenta IT Asociácie Slovenska a funkciu obhájil aj v rokoch 2019, 2021 a 2023. Pôsobí ako poradca vlády SR a podpredseda Rady vlády SR pre digitalizáciu verejného sektora a jednotný digitálny trh. Dianie v digitalizácii Slovenska ovplyvňuje aj cez svoje zapájanie sa do aktivít Digitálnej koalície a Centra pre umelú inteligenciu AISlovakIA. Je generálnym riaditeľom Slovenského centra digitálnych inovácií (zná…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Pavol Frič

ITAS
Viceprezident IT Asociácie Slovenska pre eGovernment. V roku 1986 končil vysokoškolské štúdium na Katedre počítačov Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. Po skončení štúdií ostal pracovať na vysokej škole a v roku 1995 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti umelej inteligencie. Vybudoval viacero nových predmetov a aktívne prednášal v oblasti umelej inteligencie a softvérového inžinierstva. V roku 1995 sa začal plne venovať práci v spoločnosti DITEC. Pôsobil ako riaditeľ Divízie informačných systémov. V roku 2000 bol menovaný do pozície viceprezidenta pre stratégiu. V tejto pozícii riadi rozvojové projekty spoločnosti a koordinuje súčinnosť dcérskych spoločností. Jeho hlavnými oblasťami záujmu je elektronický obchod, e-go…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ján Hargaš

Národná rada SR
Je odborník na digitálnu transformáciu s viac ako 15-ročnými skúsenosťami na Slovensku a v zahraničí. Zasadzuje sa za transparentné štátne IT, zvyšovanie kvality štátnych služieb pre používateľov a digitálnu transformáciu slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Vyštudoval medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V roku 2016 spoluzaložil občianske združenie Slovensko.Digital, kde v rokoch 2016 – 2019 zastával pozíciu výkonného riaditeľa. Od roku 2020 pôsobil ako poradca ministerky pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu. Od júla 2021 do februára 2022 zastával funkciu štátneho tajomníka pre informatizáciu na Slovensku.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Kažík

Ministerstvo zdravotníctva SR
PROFESIJNÁ PRAX   Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, Bratislava - výkonný riaditeľ    Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava - riaditeľ odboru riadenia programov   riadenie projektov a implementácia Programu zmien MZSR a Reformných zámerov    MZSR - generálny riaditeľ Sekcie informatiky   Programu implementácie eHealth na Slovensku   Slovenská pošta, a.s., Nám. SNP 53, Bratislava - riaditeľ sekcie IT - programový manažér   programový manažment projektov realizovaných na Slovenskej pošte, a.s.   Accenture s.r.o a IQUAP, a.s.,  - konzultant a projektový manažér   VZDELANIE Finančný manažment na Fakulte financií, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystric…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martina Slabejová

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Martina Slabejová medzi rokmi 1999 až 2016 pracovala v Microsoft Ltd na rôznych pozíciách. Od roku 2006 bola riaditeľkou pre verejný sektor na Slovensku, od roku 2012 riaditeľkou pre CEE verejný sektor, so zodpovednosťou za 33 krajín v regióne a v októbri 2016 skončila na pozícii riaditeľky pre verejný sektor v CEE, zahŕňajúc štátnu správu, zdravotníctvo, kybernetickú bezpečnosť a školstvo. Vďaka práci v natoľko rôznorodom prostredí, ktoré zahŕňalo verejnú správu v krajinách strednej Európy (Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko) ako aj strednú Áziu (Kazachstan, Turkmenistan, Mongolsko) sa mohla venovať rôznym stupňom rozvoja verejnej správy a využiť príklady z rozvinutejších krajín v krajinách, kde je digitalizácia a informatizác…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martin Sůra

Atos IT Solutions and Services na Slovensku
Martin Sůra (45) zastáva pozíciu Generálneho riaditeľa a konateľa pre Slovenskú a Českú republiku od 5.júna 2017. Pred prijatím tejto funkcie v spoločnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o., pracoval Martin posledné 4 roky ako Generálny riaditeľ v spoločnosti Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.. Po nástupe do HP/HPE v roku 1998, pracoval Martin Sůra na pozícii Enterprise Account manažér a Dealer manažér ako prvý zamestnanec divízie, ktorá sa venovala podnikovým riešeniam na Slovensku. Od roku 2003 sa stal District manažérom pre verejný sektor TSG Sales, pričom bol zodpovedný za celé HP portfólio vrámci verejného sektora na Slovensku. Martin Sůra neskôr zastával niekoľko obchodných pozícií v regióne strednej a výc…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies