Staňte sa partnerom

Diskusný panel

/ Diskusia

Emil Fitoš

SCDI
Po štúdiách a podnikaní strávil Emil Fitoš viac ako 20 rokov pracovného života v spoločnosti Siemens, neskôr v spoločnosti Atos. V roku 2014 sa stal generálnym riaditeľom Atos Slovensko a Česká republika. Pod jeho vedením bol Atos jednou z popredných spoločností na trhu s významným inovačným prínosom. 21. júna 2017 bol zvolený za prezidenta IT Asociácie Slovenska a funkciu obhájil aj v rokoch 2019, 2021 a 2023. Pôsobí ako poradca vlády SR a podpredseda Rady vlády SR pre digitalizáciu verejného sektora a jednotný digitálny trh. Dianie v digitalizácii Slovenska ovplyvňuje aj cez svoje zapájanie sa do aktivít Digitálnej koalície a Centra pre umelú inteligenciu AISlovakIA. Je generálnym riaditeľom Slovenského centra digitálnych inovácií (zná…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Marek Griga

Tatra Tender
Od roku 2015 pôsobí ako senior konzultant v spoločnosti Revický a partneri, s.r.o./Tatra Tender, s.r.o., kde sa venuje príprave súťažných podkladov, zmluvnej agendy v oblasti práva verejného obstarávania, právu informačných a komunikačných technológií,  príprave a podávania návrhov na začatie súdneho konania a správneho konania a zastupuje klientov v konaní pred súdmi a správnymi orgánmi. Predtým pôsobil v Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Jeho vášňou je oblasť práva informačných a komunikačných technológií.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ján Hargaš

kandidát za Progresívne Slovensko
Je odborník na digitálnu transformáciu s viac ako 15-ročnými skúsenosťami na Slovensku a v zahraničí. Zasadzuje sa za transparentné štátne IT, zvyšovanie kvality štátnych služieb pre používateľov a digitálnu transformáciu slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Vyštudoval medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V roku 2016 spoluzaložil občianske združenie Slovensko.Digital, kde v rokoch 2016 – 2019 zastával pozíciu výkonného riaditeľa. Od roku 2020 pôsobil ako poradca ministerky pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu. Od júla 2021 do februára 2022 zastával funkciu štátneho tajomníka pre informatizáciu na Slovensku. V parlamentných voľbách 2023 kandiduje za Progresívne Slovensko.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martin Hasay

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jaroslav Kračún

Európska komisia
Jaroslav Kračún vyštudoval právo vo Francúzsku na univerzite Roberta Schumana v Štrasburgu a na univerzite Panthéon-Sorbonne v Paríži. Štúdia doplnil výmennými pobytmi v Anglicku a Taliansku a postgraduálnym diplomom z medzinárodného obchodného práva a manažmentu na vysokej obchodnej škole ESSEC v Paríži. Právnickú prax začal ako právnik v medzinárodnej advokátskej kancelárii Gide Loyrette Nouel v Prahe. Od roku 2008 pracuje v Európskej komisii, v súčasnosti na Generálnom riaditeľstve Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (DG GROW), kde sa zaoberá legislatívou verejného obstarávania a jej uplatňovania v Českej a Slovenskej republike. Venuje sa tiež politike inovácií v oblasti verejného obstarávania.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jaroslav Lexa

Úrad pre verejné obstarávanie
Jaroslav Lexa sa verejnému obstarávaniu venuje od polovice 90. rokov minulého storočia. Svoje praktické skúsenosti z uskutočňovania rôznorodých procesov nákupu (prostredníctvom pravidiel VO) využíva v lektorskej a vzdelávacej činnosti. Presadzuje aplikáciu inovatívnych postupov v tejto oblasti vrátane zodpovedného obstarávania najmä sociálneho aspektu a ochrany životného prostredia.  Od roku 2018 až do roku 2020 pôsobil ako riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania na Úrade pre verejné obstarávanie, kde sa venuje najmä analytickej činnosti, budovaniu proklientskeho prístupu a vzdelávaniu v oblasti verejných nákupov. Po vymenovaní za podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie pôsobí ako člen Rady ÚVO (druhostupňového odvolacieho orgánu…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Marián Marek

ITAS
Ako absolvent Elektrotechnickej fakulty STU v Bratislave začal pracovať v súkromnej spoločnosti PosAm ako obchodník a stal sa riaditeľom a majiteľom spoločnosti už o štyri roky neskôr. Pod jeho vedením spoločnosť prešla z predaja na vývoj softvérových riešení a už niekoľko rokov po sebe sa umiestňuje v prvej desiatke rebríčka TOP Trend. Marián Marek je členom prezídia Asociácie IT Slovenska, profesného združenia najdôležitejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a člena prezídia Republikovej únie zamestnávateľov.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Michal Ševčík

DXC Technology
Michal Ševčík ukončil svoje vzdelanie na Slovenskej technickej univerzite v odbore Computer Science. Po ukončení štúdia začal získavať profesionálne skúsenosti na pozícii junior analytika pracujúceho pre spoločnosť Digital. Neskôr získaval skúsenosti a zručnosti na projektoch zameraných na vývoj softvéru pre kľúčových hráčov na finančnom a hypotekárnom trhu na Novom Zélande a v Austrálii. Od jeho návratu v roku 2001 pracoval pre Compaq a neskôr pre Hewlett-Packard ako biznis analytik a solution architekt využívajúc svoje skúsenosti s analýzou, dizajnom a implementáciou komplexných IT projektov sa podieľal na projektoch systémovej integrácie vo verejnom sektore. Od roku 2004 je zameraný najmä na technológie a projekty súvisiace s elektron…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Matej Stuška

O2 Slovakia
Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore medzinárodné podnikanie. Od roku 2004 pôsobil v Americkej obchodnej komore v SR, od roku 2007 v spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o. a od roku 2015 v O2 Slovakia, s.r.o. ako manažér pre verejné záležitosti. Počas celej pracovnej kariéry sa venuje regulačným témam na národnej a európskej úrovni s vplyvom na konkrétne sektory ekonomiky SR a manažuje vzťahy a komunikáciu súkromnej sféry s verejnou správou na všetkých jej úrovniach. Je členom predsedníctva Fóra pre komunikačné technológie v SR, členom Správnej rady Slovensko.Digital a členom podvýboru pre digitálnu ekonomiku Republikovej únie zamestnávateľov.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným