Má štát v pláne napomôcť digitálnej transformácii priemyslu?

/ Prednáška
O význame priemyslu 4.0 slovenské firmy nemá zmysel presviedčať, väčšina z nich jasne chápe, akú príležitosť predstavuje. Zároveň rozumejú tomu, čo im hrozí, ak im v tejto oblasti konkurencia ujde.  

O nutnosti digitálnej transformácie slovenského priemyslu netreba presviedčať ani politikov alebo úradníkov s rozhodovacími právomocami. Za ostatné roky sa pojem Priemysel 4.0 stal súčasťou ich slovníka.

Treba sa ich ale pýtať, ako naložia s digitálnou transformáciou ekonomiky v kontexte Plánu obnovy a odolnosti (RRF). Je tu dôvod na znepokojenie, pretože Národný integrovaný reformný plán je z tohto pohľadu nezvládnutý. RRF je šancou na nápravu, ale tej musí predchádzať iný pohľad na priority krajiny a aj na to, aké nástroje by mal štát aplikovať, aby Slovensko mohlo byť moderné a úspešné nielen v marketingových sloganoch, ale aj z hľadiska prosperujúcej a konkurencieschopnej ekonomiky.

Videozáznam
 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným