Staňte sa partnerom

Má štát v pláne napomôcť digitálnej transformácii priemyslu?

/ Prednáška
O význame priemyslu 4.0 slovenské firmy nemá zmysel presviedčať, väčšina z nich jasne chápe, akú príležitosť predstavuje. Zároveň rozumejú tomu, čo im hrozí, ak im v tejto oblasti konkurencia ujde.  

O nutnosti digitálnej transformácie slovenského priemyslu netreba presviedčať ani politikov alebo úradníkov s rozhodovacími právomocami. Za ostatné roky sa pojem Priemysel 4.0 stal súčasťou ich slovníka.

Treba sa ich ale pýtať, ako naložia s digitálnou transformáciou ekonomiky v kontexte Plánu obnovy a odolnosti (RRF). Je tu dôvod na znepokojenie, pretože Národný integrovaný reformný plán je z tohto pohľadu nezvládnutý. RRF je šancou na nápravu, ale tej musí predchádzať iný pohľad na priority krajiny a aj na to, aké nástroje by mal štát aplikovať, aby Slovensko mohlo byť moderné a úspešné nielen v marketingových sloganoch, ale aj z hľadiska prosperujúcej a konkurencieschopnej ekonomiky.

Videozáznam
 
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024

Emil Fitoš

SCDI
Po štúdiách a podnikaní strávil Emil Fitoš viac ako 20 rokov pracovného života v spoločnosti Siemens, neskôr v spoločnosti Atos. V roku 2014 sa stal generálnym riaditeľom Atos Slovensko a Česká republika. Pod jeho vedením bol Atos jednou z popredných spoločností na trhu s významným inovačným prínosom. 21. júna 2017 bol zvolený za prezidenta IT Asociácie Slovenska a funkciu obhájil aj v rokoch 2019, 2021 a 2023. Pôsobí ako poradca vlády SR a podpredseda Rady vlády SR pre digitalizáciu verejného sektora a jednotný digitálny trh. Dianie v digitalizácii Slovenska ovplyvňuje aj cez svoje zapájanie sa do aktivít Digitálnej koalície a Centra pre umelú inteligenciu AISlovakIA. Je generálnym riaditeľom Slovenského centra digitálnych inovácií (zná…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným