Rizká informatizácie do roku 2020 a opatrenia na ich elimináciu

/ Prednáška
Emil Fitoš bol Úradom Podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu požiadaný, aby počnúc aprílom 2018 viedol pracovnú skupinu Governance pre Sekcii riadenia informatizácie UPVII. Jedna z prvých diskusií, ktorú na pracovnej skupine vyvolal, bola k takzvanej pre-mortem analýze. Účastníci diskusie mali odpovedať na výzvu: „Predstavte si, že je rok 2020 a  programu informatizácie nepriniesol hmatateľné výsledky. Čo bolo podľa Vás príčinou zlyhania?“ Autor príspevku v súlade so zozbieranými odpoveďami nastoľuje otázku rizík informatizácie v dnešnom štádiu rozvoja, ako aj možných stabilizačných a korekčných opatrení.
 

 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným