Staňte sa partnerom

Ján Zázrivec

Softec, senior SW architekt

Ján Zázrivec je softvérový architekt vo firme Softec. Primárne sa venuje témam softvérovej architektúry distribuovaných a vysokodostupných informačných systémov, problematike Big a FastData, dátovej analytike a metódam strojového učenia.

 

 • Diskusia   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future
 • Ako sa dá použiť dátová veda a Big Data v analýzach, ktoré potrebuje štát a občan   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future

  S pokračujúcou masívnou elektronizáciou vo verejnej správe vzniká v rezortoch stále väčšie množstvo zaujímavých dát rôznych typov. Aj keď primárne slúžia na vybavovanie základných agiend verejnej správy, majú svoj doteraz málo objavený a využívaný potenciál sekundárneho využitia. Vieme z nich získať dodatočné a veľmi cenné informácie o procesoch, ktoré môžu slúžiť na ich optimalizáciu, o klientoch a riešení ich požiadaviek, ….

  Doteraz sme z nich štandardne budovali dátové sklady a na ich analýzu využívali klasické nástroje BI. Analyzovali sme historické dáta s relatívne veľkým časovým oneskorením a veľmi ťažko sme ich dávali do kontextu s inými zdrojmi dát z externých zdrojov.

  Dátová veda a súčasné nástroje, s ktorými dátoví vedci dnes majú možnosť pracovať, ale značne pokročili a to, čo ešte nedávno bolo výsadou vyspelých zahraničných pracovísk sa dnes vďaka prístupnosti týchto nástrojov dá začať používať v každodennej praxi.

  Prezentácia sa pokúsi ukázať, ako je možné relatívne pružne realizovať komplexné analýzy, vytvárať predpovedné modely za pomoci štatistiky a strojového učenia, riešiť publikačnú činnosť a výsledok práce nasadiť priamo do praxe.

  Videozáznam
   

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies