Staňte sa partnerom

Marek Havrda

GoodAI

Vzděláním ekonom a sociolog. Působil v mezinárodní společnostech, think-tankcích a Evropské komisi, kde se věnoval socio-ekonomickým analýzám a experimentálním přístupů k tvorbě politik. V současné době podporuje praktické využití behaviorální ekonomie a přístupů založených na vědeckých důkazech (mj. pro lepší vzdělávání, snížení korupce, prevenci závislostí či pro zlepšení vědecké spolupráce) a je poradcem GoodAI, soukromé společnosti, která se zabývá výzkumem a uplatněním umělé inteligence. Od roku 2016 Marek přispívá do globální debaty o dopadech a regulaci umělé inteligence. Je členem IEEE Global Initiative for Ethical Considerations in Artificial Intelligence and Autonomous Systems a Global Governance of AI Roundtable. Studoval na Univerzitě Karlově, Středoevropské univerzitě, Warwick Business School (Chevening Scholar), Johns Hopkins University (Fulbright Scholar) a Georgetown University.

 

  • Všeobecná umelá inteligencia   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future

    Povzbudzujúci vývoj a implementácie umelej inteligencie vyvoláva otázky o vplyve, ktorý to bude mať na zamestnanosť. Stroje začínajú obsadzovať pracovné miesta, ktoré boli tradične vyhradené pre ľudí, ako napríklad riadenie auta alebo predpisovanie lekárskej starostlivosti. Ako sa tieto trendy môžu rozvinúť, je kľúčovou otázkou. Smerovania, ktoré si vyberieme, alebo ktoré nám budú dané, ovplyvnia základy fungovania spoločností s účinkami na sociálnu súdržnosť a demokraciu. Podľa Amarovho zákona máme tendenciu v krátkodobom výhľade nadhodnocovať vplyv technológií a v dlhodobom ich podceňovať. Preto sa zdá byť užitočné diskutovať o možnostiach v prítomnosti, aby sme sa mohli lepšie pripraviť na rôzne udalosti v budúcnosti a zvážili rôzne stratégie, ktoré môžeme prijať dnes. Mohlo by nám to tiež pomôcť premyslieť si, akú budúcnosť naozaj chceme.

    Videozáznam

  • Diskusia   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies