Staňte sa partnerom

Diskusia

/ Diskusia

Dr. Mark Campbell

Acting Programme Director – Devices and Diagnostics, NICE, UK
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ľubica Hlinková

expertka
PhDr. Ľubica Hlinková v roku 2007 promovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Titul „doktor filozofie“ získala v roku 2008 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Vzdelanie si rozšírila v rokoch 2009 – 2012 štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde získala titul „Master of Public Health“. V oblasti zdravotníctva začala pôsobiť od roku 1989 ako zdravotná sestra. Do Všeobecnej zdravotnej poisťovne prišla v roku 2007, kde začínala na pracovnej pozícii referentka nákupu zdravotnej starostlivosti, pokračovala na pozícii hlavnej odborníčky nákupu zdravotnej starostlivosti, vedúcej odboru centrálnych nákupov a od roku 2012 ako riaditeľka sekcie liekovej politiky a centrálnych n…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Holba

TelenetDoctor
Peter pracuje v súčasnosti pre spoločnosť TelenetDoctor ako obchodnotechnický riaditeľ. Je zodpovedný za obchodné aktivity a technologický rozvoj riešenia telemedicínskej platformy na Slovensku. Za ostatných 10 rokov  sa podieľal na implementácii inovatívnych IT projektov pre štátnu správu v zastúpení niekoľkých nadnárodných spoločností ako SOITRON, Hewlett Packard, Oracle. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval vo VÚB ako školiteľ informačných systémov, potom v Slovenskej poisťovni ako riaditeľ odboru systémovej podpory a následne v Accenture ako manažér prevádzky na rôznych outsourcingových projektoch.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Eva Kováčová

Liga Proti Rakovine
Ing. Eva Kováčová - absolventka Ekonomickej univerzity, odbor Obchod a Marketing. Od 2.12.2002 pôsobi na pozícii výkonnej riaditeľky v Lige proti rakovine. Prispieva k zvyšovaniu kredibility tohto občianskeho združenia, ktoré je hodnotené rôznymi prestížnymi cenami - Via Bona, Dobrovoľnícky projekt roka "Vystrihaj sa Slovenko", "Deň narcisov", Superbrands, Cena Nadácie Orange. Riadila organizáciu 17-tich ročníkov najznámejšej verejnej zbierky Deň narcisov, stála pri zrode a vybudovaní troch Centier pomoci Ligy proti rakovine, zriadení „náhradných domovov“ pre rodičov hospitalizovaných detských  onkologických pacientov, zriadení psychologickej poradenskej siete na Slovensku, zriadení bezplatnej telefonickej, mailovej Onkoporadne. Počas je…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Iveta Palešová

AIFP
Ing. Iveta Pálešová – absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty podnikového manažmentu. Od roku 1995 pracuje v oblasti farmaceutického priemyslu. Svoju profesionálnu kariéru začala v spoločnosti Janssen-Cilag, kde pracovala na viacerých pozíciách v oblasti financií, logistiky a cenotvorby v regulovanom prostredí. Od roku 2008 sa venuje cenotvorbe liekov, vstupu liekov na trh, farmakoekonomickým, rozpočtovým a nákladovým analýzam v rôznych terapeutických oblastiach, spracovaniu dát o vývoji spotreby liekov, komplexných medicínskych nákladov a efektov terapie. Pracovala v spoločnosti Roche 2008 – 2014, Amgen 2014-2017 a spoločnosti Novaris od roku 2017 doteraz.V poslednej dobe sa venuje najmä vstupu liekov určených pre onkol…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Marian Šimegh

Národné centrum zdravotníckych informácií
Nastavenie správnej deployment stratégie, implementácia nových architektonických a bezpečnostných princípov, racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu sú prioritami riaditeľa Sekcie architektúry NCZI pri postupnom zavádzaní elektronického zdravotníctva na Slovensku, ktoré je v súčasnosti najväčším projektom v štátnej správe.  Marian Šimegh vyštudoval fakultu hospodárskej informatiky na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil v súkromnom sektore ako analytik, architekt a neskôr aj ako projektový manažér v IT sektore. Do roku 2010 úspešne realizoval viacero projektov. Od roku 2010 nastúpil na pozíciu architekta do Národného centra zdravotníckych informácii, kde sa nesk…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martin Smatana

analytik
Martin Smatana študoval v Oxforde a na londýnskej Imerial College, kde bol promovaný v odbore zdravotnícky manažment. Pôsobil v Anglicku ako analytik v štátnom zdravotníckom inštitúte. Počas rokov 2016 až 2020 šéfoval Inštitútu zdravotnej politiky. V súčasnosti sa venuje startapom v oblasti umelej inteligencií a pracuje ako analytik pre GLOBSEC, Svetovú banku, Medzinárodný menový fond a Európsku komisiu. Okrem toho spolupracuje s asociáciou na ochranu práv pacienta, je predsedom dozornej rady VšZP a prednáša zdravotnú ekonomiku na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Je autorom viacerých publikácií a členom viacerých pracovných skupín Európskej komisie a OECD.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Richter Trevor

the Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment (CADTH), Kanada
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným