Staňte sa partnerom

Eva Kováčová

Liga Proti Rakovine, Výkonná riaditeľka

Ing. Eva Kováčová - absolventka Ekonomickej univerzity, odbor Obchod a Marketing. Od 2.12.2002 pôsobi na pozícii výkonnej riaditeľky v Lige proti rakovine. Prispieva k zvyšovaniu kredibility tohto občianskeho združenia, ktoré je hodnotené rôznymi prestížnymi cenami - Via Bona, Dobrovoľnícky projekt roka "Vystrihaj sa Slovenko", "Deň narcisov", Superbrands, Cena Nadácie Orange. Riadila organizáciu 17-tich ročníkov najznámejšej verejnej zbierky Deň narcisov, stála pri zrode a vybudovaní troch Centier pomoci Ligy proti rakovine, zriadení „náhradných domovov“ pre rodičov hospitalizovaných detských  onkologických pacientov, zriadení psychologickej poradenskej siete na Slovensku, zriadení bezplatnej telefonickej, mailovej Onkoporadne. Počas jej pôsobenia došlo k výraznému rozšíreniu projektov LPR tak v prospech onkologických pacientov ako i zdravej populácie v oblasti prevencie.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies