Staňte sa partnerom

Ľubica Hlinková

expertka

PhDr. Ľubica Hlinková v roku 2007 promovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Titul „doktor filozofie“ získala v roku 2008 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Vzdelanie si rozšírila v rokoch 2009 – 2012 štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde získala titul „Master of Public Health“. V oblasti zdravotníctva začala pôsobiť od roku 1989 ako zdravotná sestra. Do Všeobecnej zdravotnej poisťovne prišla v roku 2007, kde začínala na pracovnej pozícii referentka nákupu zdravotnej starostlivosti, pokračovala na pozícii hlavnej odborníčky nákupu zdravotnej starostlivosti, vedúcej odboru centrálnych nákupov a od roku 2012 ako riaditeľka sekcie liekovej politiky a centrálnych nákupov. Jej pracovná náplň vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni bola 12 rokov úzko spojená s riadením liekovej politiky, participáciou na legislatívnych procesoch v zdravotníctve, prípravou a vyhodnocovaním verejných obstarávaní, farmako-ekonomickými procesmi a tiež kontrolnou a schvaľovacou činnosťou v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a vyhodnocovania jej efektívnosti. Od roku 2020 sa venuje pedagogickej činnosti a je konateľkou spoločnosti HCC Company s.r.o.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies