Program - Jarná Itapa 2018


07:30
Registrácia účastníkov
08:30
Slávnostné otvorenie (tlmočené)
08:30
Alena Kuišová, ITAPA
Úvod moderátora
08:35
Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Otvárací príhovor
08:50
Ladislav Miko, Zastúpenie EK na Slovensku
Ako vidí Európska komisia digitalizáciu na Slovensku?
09:00
IVO Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislava
Rozumná Bratislava - ako sa hlavné mesto mení k lepšiemu
09:10
Strategické trendy v digitalizácií spoločnosti (tlmočené)
Projekty novej generácie,  smart cities a kybernetická bezpečnosť, efektívna verená  správa .... To sú štyri témy podujatia Jarná ITAPA 2018.  Aké je širšie prostredie novej generácie projektov? Aké nové technológie využijú? Aké je tajomstvo naozaj  úspešných smart cities? Čo znamená GDRP pre verejnú správu? A v neposlednom rade, ako budovať naozaj efektívnu verejnú správu v prostredí sústavných a čoraz rýchlejších technologických a spoločenských zmien?  
09:10
Alena Kuišová, ITAPA
Úvod moderátora
09:12
Jeremy Millard, Dánsky technologický inštitút
Smart Cities inak
09:27
Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov SR
Kľúčové povinnosti podľa GDPR vo verejnej správe
09:52
10:07
Martina Slabejová, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Princíp „jedenkrát a dosť“ vo verejnej správe
10:30
Coffee-break
11:00
SEKCIA 1
Nová generácia projektov
Prichádza nová generácia projektov elektronizácie verejnej správy. Cieľom panelu je popísať prečo tieto projekty vznikli, aký je celkový obraz architektúry do ktorej zapadajú. A tiež to,  aké sú spoločné výzvy, ktoré vplývajú na ich úspech. A to od verejného obstarávania, cez dostupné ľudské zdroje, až po financovanie prevádzky.   
11:00
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Lucia Kondáš, ITAPA
Úvod moderátorov
11:05
Peter Helexa, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Prečo dopytové výzvy?
11:12
Richard Hollý, Úrad podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície
Nové služby vládneho cloudu
11:19
Tomáš Kysela, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Ako publikovať služby do multikanáloveho prostredia? Prečo sme sa inšpirovali v UK?
11:26
11:33
11:40
Ján Hargaš, Slovensko.Digital
Návrat do futbalovej šatne
11:47
Martina Slabejová, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Emil Fitoš, IT Asociácie Slovenska
Ján Hargaš, Slovensko.Digital
Pavol Frič, DITEC
Peter Kažík, Ministerstvo zdravotníctva SR
Martin Sůra, ATOS IT Solutions and Services
Diskusia
Smart Regions & Smart Cities
Prichádza lavína smart riešení pre regióny a mestá. Riešení, ktoré môžu prakticky hneď začať zlepšovať každodenný život ľudí v mestách. Čo je však skutočne smart riešenie? Aké sú najlepšie príklady? A najmä, ako môže štát pomôcť regiónom a mestám, aby sa smart riešenia čo najrýchlejšie rozšírili?
11:00
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Igor Wzoš, Smart City Cluster
Úvod moderátorov
11:05
Michal Kaliňák, ZMOS
Agenda Smart pre samosprávy
11:12
Elena Szolgayová, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Smart v kontexte udržateľného mestského rozvoja
11:19
Pavel Nácovský, Rada a Akademie pro Smart City (RASC)
Smart City v České republice
11:26
Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Smart city v kontexte európskych fondov
11:33
Samuel Arbe, Ministerstvo vnútra SR
Ako budovať smart regióny na Slovensku
11:40
Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR
(R)evolúcia v riadení obce, mesta a regiónu
11:47
12:01
Michal Kaliňák, ZMOS
Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR
Pavel Nácovský, Rada a Akademie pro Smart City (RASC)
Elena Szolgayová, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Diskusia
12:30
Obed
13:30
SEKCIA 2
Kybernetická bezpečnosť a ochrana osobných údajov (tlmočené)
13:30
Ivan Makatúra, bezpečnostný konzultant
Marek Čanecký, ITAPA
Úvod moderátorov - význam manažmentu bezpečnostných rizík vo verejnej správe
13:37
Roman Pačka, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Zajišťování kybernetické bezpečnosti v podmínkách veřejné správy: případ České republiky
13:54
Igor Šenkarčin, Cyber STRING, zakladateľ a riaditeľ
Kybernetická bezpečnosť – pocit alebo realita?
14:09
Juraj Hagara, Social Insurance Agency, Bratislava
GDPR v prostredí Sociálnej poisťovne
14:41
Ivan Makatúra, bezpečnostný konzultant
Roman Pačka, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Rastislav Janota, SK-CERT
Igor Šenkarčin, Cyber STRING, zakladateľ a riaditeľ
Filip Mikuš, Aliter Technologies
Juraj Hagara, Social Insurance Agency, Bratislava
Peter Fuska, Digmia s.r.o.
Pavol Lupták, Nethemba
Ondřej Šťáhlavský, Fortinet
Diskusia
Efektívna verejná správa (tlmočené)
Je efektívna verejná správa iba mýtus alebo méta, ktorá je dosiahnuteľná? Slovensko už dnes realizuje množstvo reformných iniciatív cez operačný program Efektívna verejná správa. Na tému reforiem, inovácií, experimentov a aktuálnych trendov budeme diskutovať so predstaviteľmi štátu, Európskej komisie, konzultačnej spoločnosti, medzinárodne pôsobiaceho fínskeho think-tanku ale aj svetoznámej „Nudge Unit“ z Veľkej Británie. Záujemcovia o tento panel sa dozvedia o tom, ako je Slovensko schopné strategicky plánovať, aké oblasti priority dnes presadzuje Európska únia. V paneli sa dozvieme čo sú experimentálne politiky vo fínskom podaní a ako by sa mohlo Slovensko inšpirovať pri tvorbe nových politík. Zástupca Demos Helsinki tiež vysvetlí prečo potrebujeme inovácie vo verejnom sektore a ako ich využíva úrad fínskeho premiéra alebo štát Assam v Indii. Povieme si tiež ako vznikol britský Behavioural Insight Team, čo znamená „nudge“  a ako sa princípy behaviorálnej ekonómie dajú efektívne preniesť do fungovania štátu, tak aby zvýšili výber daní, znížili obezitu detí, podporili rast malých a stredných podnikov alebo zlepšili finančnú inklúziu. Panel ponúkne slovenský, ale aj medzinárodný pohľad na efektivitu verejnej správy a načrtne inšpiratívne trendy, na ktorých cestu sa musí vydať aj Slovensko.
13:30
Samuel Arbe, Ministerstvo vnútra SR
Lucia Kondáš, ITAPA
Úvod moderátorov
13:45
Samuel Arbe, Ministerstvo vnútra SR
Florian Hauser, Európska komisia
Alena Sabelová, Úrad podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície
Juraj Bárdy, Alistiq
Mikko Annala, Demos Helsinki, Fínsko
Luke Ravenscroft, Behavioural Insights Team
Diskusia
15:00
Coffee-break
15:15
Okrúhly stôl - rok 2020
15:15
Martina Slabejová, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Rastislav Janota, SK-CERT
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Samuel Arbe, Ministerstvo vnútra SR
Alena Sabelová, Úrad podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície
Emil Fitoš, IT Asociácie Slovenska
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Martin Sůra, ATOS IT Solutions and Services
DISKUSIA: Okrúhly stôl
16:30
Záverečná čaša vína