Národný projekt Digitálna galéria

/ Prednáška
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Spoznáte nielen mbohatstvo Digitálnej galérie po obsahovej stránke, ale tiež pozitíva a negatíva projektu realizovaného v takmer v 20 slovenských galériách. Prednáška predostrí tiež vízie a plány Digitálnej galérie do blízkej budúcnosti. 


Príspevok v krátkosti predstaví projekt Digitálna galéria, ktorého obsahom je digitalizácia výtvarného umenia zo zbierok 18 galérií na Slovensku, jeho takmer 4-ročnú realizáciu, silné aj slabé stránky, dosiahnuté výsledky a plány do budúcna.

 
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným