Staňte sa partnerom

Mária Bohumelová

Slovenská národná galéria, Riaditeľka úseku výskumu a rozvoja
Magisterský titul získala na Pedagogickej fakulte UK, následne si akademickú kariéru obohatila o titul MBA na City Universtiy of Seattle v Bratislave. Vďaka nemu získala manažérske vzdelanie, ktoré jej bolo nápomocné pri práci, či už na spomínanej univerzite kde pracovala ako riaditeľka kancelária viceprezidenta pre strednú a východnú Európu a mala okrem iného na starosti rôzne projekty, alebo v Deloitte Tax, k.s., ale aj pri práci v Slovenskej pošte kde dva roky pracovala na odbore stratégie. Keďže vďaka Fulbright štipendiu absolvovala rok štúdia v USA v odbore Arts Management a umenie ju sprevádza celý život, práca v Slovenskej národnej galérii je jej vysnenou kariérou. Od novembra 2010 pôsobí ako riaditeľka úseku výskumu a rozvoja a zároveň ako hlavný manažér národného projektu Digitálna galéria.
 
 • Národný projekt Digitálna galéria   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
  Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
  Spoznáte nielen mbohatstvo Digitálnej galérie po obsahovej stránke, ale tiež pozitíva a negatíva projektu realizovaného v takmer v 20 slovenských galériách. Prednáška predostrí tiež vízie a plány Digitálnej galérie do blízkej budúcnosti. 


  Príspevok v krátkosti predstaví projekt Digitálna galéria, ktorého obsahom je digitalizácia výtvarného umenia zo zbierok 18 galérií na Slovensku, jeho takmer 4-ročnú realizáciu, silné aj slabé stránky, dosiahnuté výsledky a plány do budúcna.

   
 • Digitálna galéria   |   Jarná ITAPA/OPIS 2014
  Digitálna galéria: 100 100 obrazov!
  Projekt Digitálna galéria vstupuje do finále. Bude v nej až 100.100 výtvarných diel zo zbierok 18 galérií na Slovensku. Digitalizácia výtvarného umenia v takomto rozsahu a kvalite otvára možnosti, ktorých si doteraz galérie neboli vedomé, alebo na ich realizáciu nemali dostatočnú infraštruktúru.


  Anotácia: Projekt Digitálna galéria postupne smeruje k naplneniu svojho hlavného cieľa - k digitalizácii 100.100 výtvarných diel zo zbierok 18 galérií na Slovensku. Digitalizácia zbierok v takomto rozsahu a kvalite otvára možnosti, ktorých si doteraz galérie neboli vedomé, alebo na ich realizáciu nemali dostatočnú infraštruktúru. Podobne ako sa v posledných rokoch rozširuje ponuka sprievodných podujatí v galériách (tvorivé dielne, lektorské sprievody), bude sa rozširovať aj ponuka služieb, ktoré budú dostupné online - objednávka tlačenej reprodukcie, vloženie náhľadu na blog, alebo vytvorenie vlastnej virtuálnej zbierky. Prezentácia sa zameria na súčasné aj v budúcnosti plánované služby pre verejnosť, ako aj na interné služby určené zamestnancom galérií na zefektívnenie interných procesov potrebných ku každodennej práci.

 • Digitálna galéria   |   Kongres ITAPA 2013: Putting IT together
  Prezentácia predstavuje dvadsať mesiacov implementácie národného projektu „Digitálna galéria“. Okrem základných údajov o projekte sa podrobnejšie venuje rekonštrukcii Zvolenského zámku, resp. objektu Kapitánsky dom, v ktorom sa vybudovalo digitalizačné pracovisko, predstavuje základný kroky digitalizácie zbierok galérií od prípravy, cez samotný proces digitálnej konverzie až po postprocessing ako aj príslušnú logistiku. Hlavný dôraz je kladený na dosiahnuté výsledky a reálne výstupy, ktoré boli v doterajšej implementácii aktivít projektu dosiahnuté.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies