Staňte sa partnerom

Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders


12:40
Obed
10:30
Coffee-break
07:30
Registrácia účastníkov
08:30
Slávnostné otvorenie Kongresu ITAPA 2015 - otváracie príhovory
11:00
eGovernment v akcii
11:00
Peter Kostolný, Úrad vlády SR
Význam OPIS
11:00
11:00
Tomáš Orieščik , Aliter Technologies
Automatizácia cloudu
11:00
Jozef Snopko, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Elektronické služby Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
11:00
Adrián Jenčo, Ministerstvo vnútra SR
Elektronická matrika? Nám sa to podarilo - CISMA
15:00
Sekcia 1
Digitalizácia kultúrneho dedičstva
15:00
Jaroslav Mendel, Ministerstvo kultúry SR
Prioritná os č.2 – finále
15:00
Mária Bohumelová, Slovenská národná galéria
Národný projekt Digitálna galéria
15:00
Martin Pražienka, Múzeum Slovenského národného povstania
Digitálne múzeum - Pokrok v digitalizácii múzejných zbierok
15:00
Vladimír Kyseľ, Slovenský ľudový umelecký kolektív
Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry – národný projekt
Úspešné projekty
Finančná správa patrí k najlepšie informatizovaným oblastiam. Aké sú nové služby Finančnej správy? Ako to pocítia jednotliví užívatelia? 
15:00
Dalibor Král, SEVITECH
Karol Krutek, Mestský úrad Žilina
Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline
15:00
Daniel Čech, Finančné riaditeľstvo SR
Virtuálna registračná pokladnica
15:00
Peter Balco, HP Slovakia
Projektovo orientované vzdelávanie
15:00
IKT vo vzdelávaní
15:00
Martin Janáček, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podpora digitálneho vzdelávania
15:00
Oskar Kadlec, ATOS
Vojtech Andor, Auto-Impex
Digitálne vzdelávanie pre odborné školy
15:00
Dušan Meško, Univerzita Komenského Martin
Vzdelávanie so srdcom v digitálnom svete
15:00
Petronela Kolevská, Metodicko-pedagogické centrum
Interaktívne domy poznania
15:00
13:40
Nové technológie
13:40
Andrej Thurzo, Lekárska fakulta Univerzity Komenského
Individualizácia medicíny prostredníctvom 3D tlače
13:40
Branislav Panák, Atos IT Solutions and Services
Marek Zeman, Tatra banka
FaceRec (biometria tváre) – Success story
13:40
16:30
Ukončenie 1. dňa kongresu
14:30
Coffee-break
09:45
Data Driven Economy


Nastavenie súborov cookies