Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders


03.11.2015
08:30
Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky
Slávnostný príhovor prezidenta SR Andreja Kisku
09:10
09:15
Reinhard Posch, Úrad spolkového kancelára, Rakúsko
Identita a šifrovacie mechanizmy v kontexte digitálnej suverenity
11:00
Adrián Jenčo, Ministerstvo vnútra SR
Elektronická matrika? Nám sa to podarilo - CISMA
11:00
Jozef Snopko, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Elektronické služby Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
13:40
Andrej Thurzo, Spoločnosť pre regeneratívnu medicínu
Individualizácia medicíny prostredníctvom 3D tlače
13:40
13:40
15:00
Dalibor Král, SEVITECH
Karol Krutek, Mestský úrad Žilina
Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline
15:00
Martin Janáček, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podpora digitálneho vzdelávania
15:00
Jaroslav Mendel, Ministerstvo kultúry SR
Prioritná os č.2 – finále
15:00
Oskar Kadlec, ATOS
Vojtech Andor, Auto-Impex
Digitálne vzdelávanie pre odborné školy
15:00
Daniel Čech, Finančné riaditeľstvo SR
Virtuálna registračná pokladnica
15:00
Mária Bohumelová, Slovenská národná galéria
Národný projekt Digitálna galéria
15:00
Martin Pražienka, Múzeum Slovenského národného povstania
Digitálne múzeum - Pokrok v digitalizácii múzejných zbierok
15:00
Dušan Meško, Univerzita Komenského Martin
Vzdelávanie so srdcom v digitálnom svete
15:00
Peter Balco, HP Slovakia
Projektovo orientované vzdelávanie
15:00
Petronela Kolevská, Metodicko-pedagogické centrum
Interaktívne domy poznania
15:00
Vladimír Kyseľ, Slovenský ľudový umelecký kolektív
Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry – národný projekt
15:00
15:00
04.11.2015
08:30
Anton Ziolkovský, Konferencia biskupov Slovenska
Úvodné slovo
08:30
Martin Keruľ, Rožňavská diecéza
Peter Šantavý, Bratislavská arcidiecéza
Príklad zabezpečenej komunikácie
08:30
08:30
08:30
Pavol Zarevúcky, Atos IT Solutions and Services
Miloš Matúšek, Ministerstvo spravodlivosti SR
Elektronická zbierka zákonov – SlovLex
08:30
Vojtech Bálint, DXC Technology
Informačný systém register úpadcov
08:30
Thomas Gottwald, Ministerstvo spravodlivosti, Rakúsko
Justícia 3.0
08:30
10:00
Petra Hochmannová, CSIRT.SK
Martin Semrád, NIX.CZ
Naša úloha pri zvyšovaní úrovne sieťovej bezpečnosti
10:50
Peter Druga, Únia miest Slovenska
Ján Domankuš, Únia miest Slovenska
iGovernance z pohľadu Únie miest Slovenska
11:15
Peter Kišša, InterWay
Cloud for Europe
11:15
11:15
11:15
Boštjan Kežmah, PostAR
Damijan Poš,
PostAR – Saas služba Slovinskej pošty
11:15
Peter Dekýš, ESET spol. s r.o.
ESET služby kybernetickej bezpečnosti
11:15
11:15
Ruediger Dorn, Microsoft Public Sector EMEA
Dôvera – kľúčový prvok prijatia cloudu
11:15
11:15
11:15
Iveta Šimončičová, Ministerstvo hospodárstva SR
RIA ako príklad projektu reformy verejnej správy
11:15
Mário Italy, Národný bezpečnostný úrad
Koncepcia kybernetickej bezpečnosti SR
11:15
11:15
13:45
13:45
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Prehľad IKT aktivít v nových operačných programoch
13:45
Marian Gajniak, Exdwarf consulting
Prírodné katastrofy a open dáta
13:45
Mária Mrížová, Ministerstvo vnútra SR
Elektronický archív Slovenska
13:45
Valent Gura, Ministerstvo financií SR
Modul úradnej komunikácie a práca s referenčnými údajmi
13:45
13:45
Rastislav Cesnek, BiZZdesign CE
Bez architektonického repozitara to nejde!
13:45
Michal Hanzalík, Piql
Ako zachovať dáta 500 rokov?
13:45
13:45
Vladimír Goldschmidt, Atos IT Solutions and Services
ITMS2014+
13:45
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Projekt eDemokracia
13:45
Luděk Mácha, CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Příjemci dotací z ESIF - Základní předpoklady a rizika
13:45
Augustín Mrázik, Únia miest Slovenska
Notifikácie a cesta k e-Participácii občanov v ére mobility
13:45
Viera Bakošová, CRIF – Slovak Credit Bureau
Milan Seliak, APHI
Data a Open Data z pohľadu kvality a využitia v praxi
13:45