Zaručený elektronický podpis - ako ho môžeme využívať?

/ Prednáška
Zaručený elektronický podpis a podmienky jeho používania definuje Zákon o elektronickom podpise. Doposiaľ sa však zaručený elektronický podpis nevyužíval. V súčasnosti však pre jeho použitie sú vytvorené všetky predpoklady. Príspevok sa venuje praktickým problémom spojeným s používaním zaručeného elektronického podpisu v spojení s rôznymi formátmi podpisovaných údajov. Konkrétnejšie je problematika zaručeného elektronického podpisu analyzovaná nad formátom XML, kde je popísaná možnosť použitia jedného z produktov certifikovaných Národným bezpečnostným úradom.
Prihláste sa na ITAPA v roku 2023 (ITAPA HEALTH & CARE, Jarná ITAPA, Jesenná ITAPA)
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným