Staňte sa partnerom

Program - Kongres ITAPA 2004

08:30
Slávnostné otvorenie kongresu ITAPA 2004
08:45
Keynote 1
08:45
Paul Timmers, Európska komisia
eGovernment politika EÚ - vízia, aktivity, výzvy
09:25
Keynote 2
09:25
Ján Bagin, Capgemini Slovensko, SR
eGovernment on-line služby v EÚ
10:00
Coffe-break
10:15
Sekcia 1
Tvorba eGovernment politiky
Ako riešiť vývoj eGovernment?; spolupráca medzi rezortami; úlohy eEurope a ich plnenie; postavenie samospráv pri realizácii eGovernment politiky.
10:15
Mikuláš Kačaljak, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Priority štátnej informačnej politiky v Slovenskej republike
10:15
Marko Hren, Ministerstvo pre informačnú spoločnosť, Slovinsko
eGovernment politika - skúsenosti (Slovinsko)
Bezpečnosť IS v štátnej správe a samospráve
Problematika ochrany a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy pred útokmi zvonka i zvnútra.
10:15
Peter Oravec, Národný bezpečnostný úrad, SR
Uplatňovanie zákona o elektronickom podpise v Slovenskej republike
10:15
[nazov],
Gerhard Hackl, Siemens Business Service, Rakúsko
Služby informačnej bezpečnosti
10:15
Radovan Semančík, Business Global Systems, Bratislava, SR
Základ bezpečnosti IS - jednotná správa užívateľov
Prezentácie projektov a riešení I.
Showroom je priestor pre individuálnu prezentáciu konkrétnych projektov, riešení, produktov, technologických noviniek, resp. iných zaujímavých aktivít, ktoré súvisia s informatizáciou verejnej správy. Showroom prebieha formou štyroch prezentácií v jednom bloku (trvajúcom 2 hodiny) - jednotlivé prezentácie sa striedajú v 30-minútových intervaloch. Tlmočenie z/do slovenského a anglického jazyka nie je zabezpečované zo strany organizátora ITAPA.
10:15
František Baranec, INTERWAY
CISCO: IPCC (Kontaktné centrum na báze IP)
10:15
Anna Dusik, P.U.P. SPIN, Katowice, Poľsko
Łukasz Łuczynowicz , P.U.P. SPIN, Katowice, Poľsko
P.U.P. SPIN: Regionálna informačná platforma - nástroj integrujúci služby verejnej správy
Workshop I.: Využitie EÚ fondov pri informatizácii
Podmienky financovania informatizačných projektov verejnej správy zo štrukturálnych fondov.
12:15
Obed
13:15
Keynote 3
13:15
Reinhard Posch, Úrad spolkového kancelára, Rakúsko
Legislatívne a praktické možnosti na podporu eGovernmentu (príklad Rakúska)
14:00
Keynote 4
14:00
Václav Kraus, SUN Microsystems, Česká republika
Identity manažment a ochrana osobných údajov
14:45
Coffe-break
15:00
Sekcia 2
Modernizácia samosprávnych krajov
Projekty; portály; možnosti prezentácie regiónu; spolupráca - domáca i medzinárodná; zahraničné príklady .
15:00
Yuri Misnikov, UNDP Regionálne centrum Bratislava
Úvodné slovo
15:00
Laurie Sweezey, Úrad regionálnej vlády provincie Ontario, Kanada
Vývoj od eGovernment po eOntario
15:00
Marcel Rebroš, CISCO Systems Slovakia, s.r.o., SR
Rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry vo vybraných európskych mestách
15:00
Ladislav Meltsók, Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., SR
Administratívne centrá VÚC ako efektívna cesta riadenia finančných tokov
Trendy pri aplikácii eGovernment projectov
Trendy rozvoja nových elektronických služieb pre občanov a podnikateľov, ktoré sú závislé od priamej podpory centrálnej štátnej správy.
15:00
15:00
Marián Mlynarovič, Hewlett-Packard Slovensko, s.r.o., SR
Kľúčové aspekty riadenia implementácie projektov v štátnej a verejnej správe
15:00
Csaba Baráth,
Pavel Struhárik, Ministerstvo vnútra SR
Register obyvateľov a možnosti jeho využitia
15:00
Jaroslav Šolc, Magistrát hl. m. Prahy
Praha - eStratégie a projekty
15:00
Heinz Otter, Sozialversicherung Chipkarten Betriebs G.m.b.H. - Viedeň, Rakúsko
eCards - súčasť stratégie eGovernmentu
Prezentácie projektov a riešení II.
Showroom je priestor pre individuálnu prezentáciu konkrétnych projektov, riešení, produktov, technologických noviniek, resp. iných zaujímavých aktivít, ktoré súvisia s informatizáciou verejnej správy. Showroom prebieha formou štyroch prezentácií v jednom bloku (trvajúcom 2 hodiny) - jednotlivé prezentácie sa striedajú v 30-minútových intervaloch. Tlmočenie z/do slovenského a anglického jazyka nie je zabezpečované zo strany organizátora ITAPA.
Workshop II.: GIS - zdieľanie a výmena priestorových dát
Aktuálne problémy v oblasti geografických informačných systémov.
17:00
Coffe-break
17:15
Networking

Nastavenie súborov cookies