Staňte sa partnerom

DISKUSIA "AI asistovaná cesta onkologického pacienta"

/ Prednáška

Štefan Korec

Onko Aliancia Slovensko
Doc. MUDr. Štefan Korec, PhD. - klinický onkológ s takmer 50 ročnou praxou na Slovensku a v USA. Začiatkom sedemdesiatych rokov zavádzal  na Slovensku imunoterapiu nádorov. Vo výskume imonológie nádorov pokračoval v Národnom onkologickom ústave USA v Bethesde. Na Georgetownskej univerzite v Washingtone si doplnil  kvalifikáciu a neskôr aj učil medikov a mladých lekárov. Po revolúcii sa vrátil na Slovensko a založil Národný onkologický ústav, ktorý viedol s prestávkami 10 rokov. Z politických dôvodov znovu odišiel do USA, kde založil vlastné onkologické stredisko. V súčasnosti rozbieha projekt zameraný na využitie digitalizácie a umelej inteligencie v manažmente onkologického pacienta a je riaditeľom Onko Aliancie Slovensko. 
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jana Bendová

lekárka a expertka
MUDr. Jana Bendová, PhD, MPH, MBA je všeobecnou lekárkou so záujmom najmä o prevenciu, skríningy ako aj prevenciu nadmernej diagnostiky a liečby. Vyštudovala Lekársku fakultu UK, pracovala na pľúcnom oddelení v Nitre a Bratislave, neskôr v oblasti klinického skúšania liekov a liekovej bezpečnosti. Od roku 2006 pracuje v ambulancii, je školiteľkou študentov medicíny ako aj rezidentov v odbore všeobecné lekárstvo pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu a Lekársku fakultu UK. V rokoch 2018 - 2019 zastávala funkciu hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo. Podieľa sa na organizácii odborných podujatí na národnej i medzinárodnej úrovni, od roku 2023 je vedeckým sekretárom Slovenskej spoločnosti všeobecného praktické…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Branislav Bystrický

Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH je prednosta a primár Onkologickej kliniky vo Fakultnej nemocnici Trenčín od roku 2011. Má ukončené špecializačné štúdium v odboroch: Interná medicína, Klinická onkológia, Radiačná onkológia, Paliatívna medicína. Absolvoval viaceré zahraničné pobyty - Cork, Írsko - 4 roky a Londýn, Anglicko - 1 rok. 
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies