Staňte sa partnerom

Jana Bendová

lekárka a expertka
MUDr. Jana Bendová, PhD, MPH, MBA je všeobecnou lekárkou so záujmom najmä o prevenciu, skríningy ako aj prevenciu nadmernej diagnostiky a liečby. Vyštudovala Lekársku fakultu UK, pracovala na pľúcnom oddelení v Nitre a Bratislave, neskôr v oblasti klinického skúšania liekov a liekovej bezpečnosti. Od roku 2006 pracuje v ambulancii, je školiteľkou študentov medicíny ako aj rezidentov v odbore všeobecné lekárstvo pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu a Lekársku fakultu UK. V rokoch 2018 - 2019 zastávala funkciu hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo. Podieľa sa na organizácii odborných podujatí na národnej i medzinárodnej úrovni, od roku 2023 je vedeckým sekretárom Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Reprezentuje slovenských lekárov v medzinárodných organizáciách WONCA a EUROPREV. Je nadšenou popularizátorkou elektronického zdravotníctva, zdravého životného štýlu a prevencie.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies