Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Misia zdravie"

/ Prednáška

Allan Böhm

Premedix Academy
MUDr. Allan Böhm, MSc., PhD., MBA, FESC, FJCS je významný slovenský kardiológ a vedec, ktorý sa venuje inováciám v oblasti precíznej medicíny. Je zakladateľom a CEO Premedix Clinic & Academy, kde zároveň pôsobí ako kardiológ a vedec. V roku 2022 založil startup Seerlinq, ktorý sa špecializuje na vývoj algoritmov umelej inteligencie pre diagnostiku a monitorovanie pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami. V rokoch 2015 – 2023 pracoval ako kardiológ na Oddelení akútnej kardiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb. Svoje akademické vzdelanie rozšíril o štúdium klinického výskumu na Oxfordskej univerzite, ktoré úspešne ukončil v roku 2023. Dr. Böhm sa okrem klinickej medicíny intenzívne venuje výskumu v oblasti srdcového zlyháv…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Petra Zappe

AmCham
Petra Zappe je zodpovedná za koordináciu politík pre podporu vedy, výskumu a inovácií v oblasti zdravia s cieľom systémovo podporovať excelentné tímy so silným výskumným a inovačným potenciálom v oblasti biomedicíny a zdravotníctva. Viac ako 6 rokov pôsobila v Americkej obchodnej komore v SR ako senior policy manager v oblasti zdravotníctva a inovácií, kde manažovala a koordinovala viaceré projekty pre podporu systémových reforiem. V minulosti pôsobila ako konzultantka pre Ministerstvo inovácií v Brazílii v oblasti redukcie chudoby a socioekonomického rozvoja znevýhodnených urbánnych komunít. Študovala medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave a medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych vied na Karlovej univerzite v Prah…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Vladimír Baláž

NsP Banská Bystrica
Prednosta Urologickej kliniky SZU FNsP FD Roosevelta Banská Bystrica, hlavný odborník MZ SR pre urológiu. Dlhé roky pracoval vo vedení FNsP FD Roosevelta Banská Bystrica  (námestník pre LPS, riaditeľ). Hlavným centrom záujmu sú inovácie, robotická chirurgia (vedúci Centra robotickej chirurgie v Banskej Bystrici) a transplantačná medicína (vedúci Transplantačného centra vo FNsP FDR Banská Bystrica). Od roku 2012 poslanec Národnej rady SR a člen Výboru pre zdravotníctvo.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Matej Škorvánek

Neurologická klinika Lekárskej fakulty a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach
Matej Škorvánek pracuje ako univerzitný profesor a vedúci Centra pre extrapyramidové ochorenia na Neurologickej klinike LF UPJŠ a UNLP v Košiciach. V súčasnosti je vedecký sekretár a pokladník Slovenskej neurologickej spoločnosti a predseda jej Extrapyramidovej sekcie. Je aktívny aj na medzinárodnom odbornom poli, kde okrem členstva vo viacerých pracovných skupinách a komisiách International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS) a European Academy of Neurology (EAN), v súčasnosti vedie MDS Scientific Evaluation Committee a v rokoch 2021-2023 predsedal Európskej edukačnej komisii MDS. Za svoju činnosť získal viacero domácich aj medzinárodných ocenení, vrátane ceny Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov (2018) a Guothovej ceny SLS (2…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Pavol Martanovič

Sociálna poisťovňa
Pavol Martanovič vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval v Detskom kardiocentre, kde sa špecializoval na liečbu porúch srdcového rytmu v detskom veku. Od roku 2005 sa venuje manažmentu neštátnych zdravotníckych zariadení. Niekoľko rokov pôsobil aj vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni ako krajský, neskôr prevádzkový riaditeľ a aj ako medicínsky riaditeľ v spoločnosti Ružinovská poliklinika, a.s.. V súčasnosti je poradcom generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne pre oblasť lekárskej posudkovej činnosti.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies