Staňte sa partnerom

Allan Böhm

Premedix Academy, generálny riaditeľ

MUDr. Allan Böhm, MSc, PhD, MBA, FESC, FJCS vedie a pracuje ako kardiológ na klinike precíznej medicíny Premedix Clinic a vyučuje na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2015 – 2023 pôsobil ako kardiológ na Oddelení akútnej kardiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a v roku 2023 úspešne ukončil štúdium klinického výskumu na Oxfordskej Univerzite. Okrem klinickej medicíny sa venuje aj výskumu v oblasti kardiovaskulárnej prevencie, trombóz, arytmií a umelej inteligencie. Jeho výskum viedol k mnohým publikáciám, citáciám a medzinárodným oceneniam. V roku 2015 založil biomedicínsku organizáciu Premedix Academy. V roku 2017 bol Európskou kardiologickou spoločnosťou oslovený, aby spolu s ostatnými zahraničnými kolegami založil Komisiu pre digitálnu medicínu, vďaka ktorej objavil prvé zárodky precíznej medicíny vo svete. Vzápätí túto formu medicíny priniesol aj na Slovensko, a tak vznikla Premedix Clinic. V roku 2020 bol Dr. Böhm zvolený do predsedníctva Európskej kardiologickej spoločnosti ako vôbec prvý Slovák a zároveň sa stal historicky najmladším členom tejto najvýznamnejšej kardiologickej spoločnosti na svete. V roku 2022 získal striebornú medailu Európskej kardiologickej spoločnosti a bol vybraný medzi 5 najlepších mladých vedcov na Slovensku. V roku 2022 založil startup Seerlinq, ktorý vyvíja algoritmy umelej inteligencie na diagnostiku a vzdialené monitorovanie pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami.

Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
 • Diskusia "Ako optimalizovať cestu pacienta"   |   ITAPA Health Lounge
 • DISKUSIA "Podpora digitálnych inovácií cez vzdelávanie"   |   Jarná ITAPA 2023
  Projekt HealthHub bude poskytovať sadu vzdelávacích služieb, ktoré budú môcť získať aj malé ambulancie, väčší poskytovatelia ale aj veľké fakultné nemocnice. Aké vzdelávanie bude zadarmo dostupné vďaka projektu Europskeho centra digitálnych inovácií?

  VIDEOZÁZNAM
 • Úvodný príhovor moderátora   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
 • Precision medicine - sila personalizovanej medicíny v kardiológii   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  · Ako sa medicína vyvíjala od intuitívnej a empirickej k „evidence based“ medicíne (medicíne založenej na dôkazoch) a prečo je potreba ďalšieho vývoja k medicíne personalizovanej?

  · Ako je v tomto procese nápomocná digitálna medicína a prečo práve digitálna medicína poskytuje paradoxne najosobnejší prístup k pacientovi?

  · Štyri hlavné oblasti digitálnej kardiológie a čo prinášajú:

  1. Umelá inteligencia: využíva sa už v kardiológii a dá sa na ňu spoľahnúť? Vytlačí umelá inteligencia bežných kardiológov?
  2. Telemedicína a wearables: čo tieto pojmy znamenajú? Prečo sú v súčasnosti „smart“ hodinky a náramkové monitory zaznamenávajúce srdcovú frekvenciu viac na škodu než na osoh? Ako sa dá „preniesť“ nemocnica k pacientovi domov? Ako dosiahnuť optimálnu spoluprácu lekára s pacientom a prečo by mali lekári stále viac zapájať pacientov do diagnosticko-liečebného procesu?
  3. mHealth: ako dokáže smartphone pomáhať v medicíne a ktoré z 350 000 zdravotných mobilných aplikácií sú skutočne užitočné?
  4. X – realita: aký je rozdiel medzi augmentovanou, zmiešanou a virtuálnou realitou a prečo augmentovaná a zmiešaná realita v medicíne postupne vytlačí virtuálnu? Ako sa dá využiť augmentovaná realita pri srdcových operáciach?
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným