Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Prioritné životné situácie"

/ Diskusia

Pavol Frič

ITAS
Viceprezident IT Asociácie Slovenska pre eGovernment. V roku 1986 končil vysokoškolské štúdium na Katedre počítačov Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. Po skončení štúdií ostal pracovať na vysokej škole a v roku 1995 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti umelej inteligencie. Vybudoval viacero nových predmetov a aktívne prednášal v oblasti umelej inteligencie a softvérového inžinierstva. V roku 1995 sa začal plne venovať práci v spoločnosti DITEC. Pôsobil ako riaditeľ Divízie informačných systémov. V roku 2000 bol menovaný do pozície viceprezidenta pre stratégiu. V tejto pozícii riadi rozvojové projekty spoločnosti a koordinuje súčinnosť dcérskych spoločností. Jeho hlavnými oblasťami záujmu je elektronický obchod, e-go…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Kostolný

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Peter Kostolný zastáva funkciu generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 1. novembra 2023. Je absolventom Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Svoje odborné vzdelávanie v oblasti projektového riadenia a riadenia kvality vo verejnej správe si rozšíril prostredníctvom viacerých akreditovaných vzdelávacích kurzov. V rokoch 2015 až 2020 zastával funkciu generálneho riaditeľa sekcie finančných programov na Úrade vlády SR. Pôsobil ako konzultant a projektový manažér v poradenskej a konzultačnej spoločnosti so zameraním najmä na poradenstvo v oblasti čerpania prostriedkov z fondov EÚ.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ivan Ivančin

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  Ing. Ivan Ivančin zastáva pozíciu štátneho tajomníka pre informatizáciu na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Jeho víziou je transformovať digitálne služby štátu tak, aby boli efektívnejšie a užívateľsky prívetivé pre koncového používateľa, pričom kladie dôraz na zjednodušenie a urýchlenie procesov čerpania eurofondov. Má dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti IT a implementácie operačných programov. Od roku 2019 – 2023 pôsobil ako IT konzultant pre Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Generálnu prokuratúru SR, NCZI a ÚRSO, kde sa venoval digitálnej transformácií danej inštitúcie, procesu alokácie finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu, ale aj zv…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Michal Tariška

Sociálna poisťovňa
Michal Tariška disponuje viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti manažmentu informačných technológií. Riadil významné strategické projekty v bankovníctve (transformačný projekt zmeny Poštovej banky na 365 banku), zdravotníctve (riešenie v oblasti telemedicíny), v štátnej aj verejnej správe (zavedenie komplexného informačného systému na podporu činnosti pobočiek Sociálnej poisťovne, projekt inovácie daňového informačného systému). Aktívne prednášal na Katedre politológie FiF UK. V súčasnosti pôsobí na pozícii generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne, v ktorej sa sústreďuje na jej digitálnu transformáciu s cieľom zmodernizovať inštitúciu a poskytovať občanom dostupné elektronické služby, ktoré ich oslobodia od administratívnej záťaže.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Miroslav Kočan

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Miroslav Kočan je skúsený manažér v riadení zdravotných a finančných inštitúcií. Pôsobil ako riaditeľ spoločnosti Nemocničná a.s., v ktorej sa venoval optimalizácii procesov a modernizácii IT riešení. Má bohaté skúsenosti z pôsobenia v skupine Allianz, kde zastával vedúce pozície na slovenskej aj medzinárodnej úrovni. Bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne a úspešne implementoval ozdravné plány a digitalizáciu. Od roku 2023 pôsobí ako generálny tajomník služobného úradu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Miroslav Kočan je odborník na riadenie zmien, finančné riadenie poisťovní a zavádzanie moderných technológií. Má skúsenosti s riadením tímov a strategickým rozvojom, vzdelan…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies