Staňte sa partnerom

Hostia ITAPA OPEN TALK: "Dekarbonizácia - transformácia a udržateľný rozvoj regiónov"

/ Prednáška
Kríza je príležitosť. Zatvorenie uhoľných baní je strašiak. Transformácia regiónov je nevyhnutná, ale musí byť solidárna. Zároveň je veľkou príležitosťou pre ekonomický reštart územia na vyššom leveli, ktorý musí byť inovatívny, zelený a sociálny. To je vízia Slovenska pre hornú Nitru a pre Košický a Banskobystrický región.

JAROSLAV BAŠKA, TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ: “Transformácia hornej Nitry je výzvou pre každého, komu na tomto regióne záleží. Zároveň je aj neopakovateľnou príležitosťou pre lepší život.”

RASTISLAV TRNKA, KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ: "Kľúčom k úspešnej transformácii Košického kraja budú investície do školstva a budovanie vodíkového údolia“

Alojz Vlčko, Mestský úrad Prievidza
Jaroslav Baška, Trenčiansky samosprávny kraj  
Rastislav Trnka, Košický samosprávny kraj 
Peter Balík, MIRRI 
Rastislav Nemec, SPP
Heinz Gratzer, vicestarosta Prellenkirchenu

VIDEOZÁZNAM
 

Peter Balík

expert na investície
Zastával pozíciu generálneho riaditeľa sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Zodpovedal za prípravu a implementáciu Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý slúži na podporu premeny vybraných regiónov na Slovensku na uhlíkovo neutrálne ekonomiky. V súčasnosti pôsobí ako minister Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Pôsobil tiež ako expert v rámci JASPERS (Európska investičná banka) a venoval sa projektom financovaným z EŠIF v oblastiach inovácií, výskumu, vývoja a podpory inteligentných miest. V minulosti bol ekonomický špecialista na Veľvyslanectve USA v Bratislave a riaditeľ odboru inovácií a digitálnej ekonomiky na M…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jaroslav Baška

Trenčiansky samosprávny kraj
Vedie Trenčiansky samosprávny kraj už tretie volebné obdobie. Vo funkcii predsedu dlhodobo presadzuje environmentálny, participatívny a transparentný model župy. Vo svojej práci využíva nielen skúsenosti z pôsobenia vo funkcii poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ministra obrany, štátneho tajomníka rezortu obrany, či starostu obce Dohňany, ale aj všestrannú - geografickú, historickú a spoločenskú - znalosť o regióne. Dôraz kladie na rozvoj kraja vo všetkých jeho kompetenčných oblastiach, a to za účelom zlepšenia životných podmienok všetkých obyvateľov, vrátane ľudí žijúcich na hornej Nitre.     Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline. V roku 2015 sa stal predsedom Správnej rady Trenčianskej univerzity…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Rastislav Trnka

Košický samosprávny kraj
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Heinz Gratzer

vicestarosta obce Prellenkirchen
Heinz Gratzer má 58 rokov a je aktívny v komunálnej politike obce Prellenkirchen v Rakúsku od roku 1990. Od roku 2010 zastáva nepretržite funkciu vicestarostu. Počas výkonu rôznych funkcií v komunálnej politike bol a  je zodpovedný primárne za podporu turizmu a rozvoj alternatívnych a udržateľných zdrojov energie, konkrétne rozvoj budovania veterných parkov v katastrálnom území obcí Prellenkirchen, Deutsch Haslau a Schönabrunn, ktoré spolu tvoria jeden komunálny subjekt a majú spolu vyše 2000 obyvateľov.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Alojz Vlčko

Mestský úrad Prievidza
Ako vedúci kancelárie primátorky Prievidze, sa podieľal na príprave verejnej výzvy Vyfárajme z neistoty a organizácii Okrúhleho stola o budúcnosti Hornej Nitry. Následne bol ako vedúci jednej z pracovných skupín hlavným aktérom participatívneho procesu, v ktorom sa tvoril Akčný plán transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra, neskôr schválený Vládou SR ako národná stratégia. Po tom ako bola Horná Nitra vybraná ako jeden z pilotných regiónov novovzniknutej Platformy pre uhoľné regióny v procese premeny zriadenej Európskou komisiou, zúčastňoval sa jej podujatí a aktivít doma i v zahraničí. V súčasnosti v meste Prievidza koordinuje agendu súvisiacu s procesom transformácie Hornej Nitry pri spolupráci samosprávy s orgánmi štátnej správy, sam…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies