Peter Balík

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, generálny riaditeľ Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)
Zastáva pozíciu generálneho riaditeľa Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. V súčasnosti okrem iného zodpovedá za prípravu a implementáciu Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý slúži na podporu premeny vybraných regiónov na Slovensku na uhlíkovo neutrálne ekonomiky. Pôsobil tiež ako expert v rámci JASPERS (Európska investičná banka) a venoval sa projektom financovaným z EŠIF v oblastiach inovácii, výskumu a vývoja a podpory inteligentných miest. Peter pôsobil v minulosti ako ekonomický špecialista na Veľvyslanectve USA v Bratislave a taktiež ako riaditeľ odboru inovácií a digitálnej ekonomiky na Ministerstve hospodárstva SR. Bol tiež súčasťou tímu na Ministerstve financií SR, ktorý navrhol sériu opatrení na podporu startupového ekoystému na Slovensku. Peter Balík dlhodobo pôsobil aj v zahraničí ako strategický konzultant v rôznych poradenských spoločnostiach a tiež vo viacerých medzinárodných organizáciách, vrátane Európskeho parlamentu v Bruseli a Organizácii spojených národov v New Yorku.
 • DISKUSIA na tému udržateľné prostredie v novom svete   |   Jarná ITAPA 2022

  Diskusia o tom, ako technológie vedia napomôcť udržateľnému rozvoju. 

  Peter Balík, MIRRI: „Slovensko čakajú viaceré výzvy spojene s podporou udržateľného životného prostredia vrátane transformácie uhoľných regiónov a regiónov s vysokými uhlíkovými emisiami. MIRRI pripravuje túto transformáciu, ktorá bude zameraná na uhlíkovú neutralitu a diverzifikáciu lokálnych a regionálnych ekonomík."

  Rastislav Nemec, SPP: „Chceme byť partnerom prvej voľby pre riešenia v oblasti udržateľnej energie. Preto ponúkame individuálne prispôsobené produkty a služby, ktoré zahŕňajú najnovšie technológie, napríklad fotovoltické elektrárne. Našim zákazníkom pomôžeme cez fotovoltické elektrárne dosiahnuť určitú mieru sebestačnosti a tak im šetriť peniaze. Navyše im naše riešenia umožňujú využívať energiu efektívnejšie. Zároveň to má aj edukatívny rozmer pre deti, najmä ak si takéto riešenie pre seba vyberie škola."

  Richard Vöröš, ACCENTURE: „Téma udržateľnosti k nám prichádza z nevyhnutnosti a z obáv o našu budúcnosť a budúcnosť našej planéty. Niektorí túto tému môžu vnímať cez nové povinnosti, ktoré prináša. Avšak tým, ktorí na vlak udržateľnosti naskočia včas, môže priniesť nové príležitosti a konkurenčnú výhodu."

  VIDEOZÁZNAM
   
Prihláste sa na ITAPA EXPO 2022: Od Dubaja k Dunaju
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným