Staňte sa partnerom

Jaroslav Baška

Trenčiansky samosprávny kraj, predseda TSK
Vedie Trenčiansky samosprávny kraj už tretie volebné obdobie. Vo funkcii predsedu dlhodobo presadzuje environmentálny, participatívny a transparentný model župy. Vo svojej práci využíva nielen skúsenosti z pôsobenia vo funkcii poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ministra obrany, štátneho tajomníka rezortu obrany, či starostu obce Dohňany, ale aj všestrannú - geografickú, historickú a spoločenskú - znalosť o regióne. Dôraz kladie na rozvoj kraja vo všetkých jeho kompetenčných oblastiach, a to za účelom zlepšenia životných podmienok všetkých obyvateľov, vrátane ľudí žijúcich na hornej Nitre.    

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline. V roku 2015 sa stal predsedom Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 
 • Hostia ITAPA OPEN TALK: "Dekarbonizácia - transformácia a udržateľný rozvoj regiónov"   |   Jesenná ITAPA 2022
  Kríza je príležitosť. Zatvorenie uhoľných baní je strašiak. Transformácia regiónov je nevyhnutná, ale musí byť solidárna. Zároveň je veľkou príležitosťou pre ekonomický reštart územia na vyššom leveli, ktorý musí byť inovatívny, zelený a sociálny. To je vízia Slovenska pre hornú Nitru a pre Košický a Banskobystrický región.

  JAROSLAV BAŠKA, TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ: “Transformácia hornej Nitry je výzvou pre každého, komu na tomto regióne záleží. Zároveň je aj neopakovateľnou príležitosťou pre lepší život.”

  RASTISLAV TRNKA, KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ: "Kľúčom k úspešnej transformácii Košického kraja budú investície do školstva a budovanie vodíkového údolia“

  Alojz Vlčko, Mestský úrad Prievidza
  Jaroslav Baška, Trenčiansky samosprávny kraj  
  Rastislav Trnka, Košický samosprávny kraj 
  Peter Balík, MIRRI 
  Rastislav Nemec, SPP
  Heinz Gratzer, vicestarosta Prellenkirchenu

  VIDEOZÁZNAM
   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies