Staňte sa partnerom

Program - Jesenná ITAPA 2022


07:30
Registrácia, kávička
09:00
Otvorenie konferencie
8:30 - 10:15 Otvorenie konferencie (sála London)
Ako využiť krízu pre úspech? Slovensko dnes čelí hneď niekoľkým krízam - inflačnej, energetickej, vojenskej, migračnej, ale aj kríze politických elít. Ale nie sme jediní, kto zažil zlé časy. Sú aj takí, ktorí založili úspech na kríze. Lebo sú to krízy, ktoré vytvárajú podmienky pre inovácie. Sme odkázaní na inovovanie. Úspešné krajiny tejto dynamike rozumejú, rozumieme tomu aj my na Slovensku?
08:30
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje: Marta Jančkárová
08:35
Richard Lintner , bývalý hokejový reprezentant
Tajomstvo zlatého tímu: Richard Lintner, majster sveta v hokeji 2002
08:55
09:15
Tomáš Kakula, Ministerstvo hospodárstva SR
Peter Kučera, SPP
DISKUSIA: Cesta z energetickej krízy - ako krízu využiť ako príležitosť?
09:45
Veronika Gmiterko, Ministerstvo financií SR
Keynote
09:55
Joseph M. Burza, Kanadsko-Slovenská obchodná komora
Príbehy úspešných Slovákov
10:15
Coffee-break
10:30
Ako tvoriť inovácie?
10:45 - 12:15 Ako tvoriť inovácie? (sála London)
Slovensko ako úspešná krajina s najlepším ekosystémom pre tvorbu a nasadzovanie inovácií. Je takéto konštatovanie utópiou? Čo musíme ako krajina spraviť, aby sme sa z výrobnej dielne transformovali na európsky inovačný hub, kam sme schopní prilákať inovatívne firmy, vytvoriť im prostredie pre rozvoj a ponúknuť im kvalifikovaných zamestnancov.

 
10:45
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje: Marta Jančkárová
10:50
Dušan Velič, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, štátny tajomník
1on1: MIT – Slovakia Seed Fund
11:00
11:10
Kees van der Graaf, Sulfateq
Rozhovor: Veda pre trh
11:20
Adrián Belánik, FREQUENTIS Solutions & Services
Vieme tvoriť inovácie? V čom treba zmeniť prístup...
11:30
Michal Truban, bezcyklenia.sk
Stratégia inovácií
11:40
Anca D. Goron, Women in Tech and Women in AI USA
Peter Ágh, ICMA Europe
Rozhovor: Ako doniesť umelú inteligenciu do Mekky?
12:15
Obed
13:15
Sekcia 1
13:15 - 14:20 Právo na úspech (sála London I+II)
Diskusia s ľuďmi, ktorí sa hýbu v prostredí inovácií o tom, čo ako krajina musíme robiť, ak nechceme iba ostať rurálnou spoločnosťou a výrobnou dielňou. Čomu sa musíme venovať, aby sme krajinu transformovali na inovatívnu a kompetentnú spoločnosť. Čo musí spraviť akademická obec, čo podnikatelia a čo bežní ľudia, aby sme našli návod na úspech?
13:15
Roman Bomboš,
Moderuje: Roman Bomboš
13:20
Monika Bideau Repčíková , Slovak Liaison Office for Research and Development in Brussels (SLORD)
Úspech je v našich hlavách
13:30
Stanislav Kmeť, Technická univerzita v Košiciach
Michaela Kršková, Úrad vlády SR
Michal Nešpor, Crowdberry
Michal Truban, bezcyklenia.sk
DISKUSIA „Návod na úspech"
13:15 - 14:20 Energetická kríza dnes a zajtra (sála London III)
Je energetická kríza spôsobená iba konfliktom na Ukrajine? Ako je možné ju riešiť okamžite tzv. krátkodobými opatreniami a aké sú dlhodobé opatrenia na to aby sme boli ako Európa odolná voči nedostatku energetických komodít aj dom budúcna. Čo tak nové zdroje energie?
13:15
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje: Marta Jančkárová
13:30
Peter Baláž, HUAWEI
Peter Blaškovitš, ekonomický expert
Michal Chudý, ITAS
DISKUSIA "Energetická kríza dnes a zajtra"
13:15 - 14:20 Architektúra digitálneho štátu (sála Berlín)
Architektúra informačného systému verejnej správy je už zastaralá. Ako by mala vyzerať nová? Diskusia o Ústrednom portáli verejnej správy 3.0.
13:15
Ján Suchal, Slovensko.Digital
Moderuje: Ján Suchal, Slovensko.Digital
13:20
Filip Štiglic, Aliter Technologies, a.s.
Z monolitu na microservices v cloude - a čo to pre nás znamená?
13:30
Vladimír Bednár, Ministerstvo financií SR
Peter Kopáč, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Patrik Plachý, RED HAT
Andrej Aleksiev, TUFIN
Pavel Karel, NASES
DISKUSIA "Architektúra digitálneho štátu"
15:00
Sekcia 2
14:20 - 15:10 ITAPA OPEN TALK: Dekarbonizácia - transformácia a udržateľný rozvoj regiónov (sála London I+II)
Kríza je príležitosť. Zatvorenie uhoľných baní je strašiak. Transformácia regiónov je nevyhnutná, ale musí byť solidárna. Zároveň je veľkou príležitosťou pre ekonomický reštart územia na vyššom leveli, ktorý musí byť inovatívny, zelený a sociálny. To je vízia Slovenska pre hornú Nitru a pre Košický a Banskobystrický región. 
14:20
Roman Bomboš,
Moderuje: Roman Bomboš
14:25
Peter Balík, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Jaroslav Baška, Trenčiansky samosprávny kraj
Rastislav Nemec, SPP
Rastislav Trnka, Košický samosprávny kraj
Heinz Gratzer, vicestarosta obce Prellenkirchen
Alojz Vlčko, Mestský úrad Prievidza
Hostia ITAPA OPEN TALK: "Dekarbonizácia - transformácia a udržateľný rozvoj regiónov"
14:20 - 15:10 Financovanie inovácií (sála London III)
Ako financovať inovácie? Sú potrebné veľké zdroje alebo stačia aj malé? Je vhodnejšia forma nenávratných grantov alebo pôžičiek?
14:20
Miroslava Aleksieva,
Moderuje: Miroslava Aleksieva
14:30
Tomáš Varadínek, SIEA
Miroslav Balog, Úrad splnomocnenca vlády SR
Matej Barvičák, Civitta
Diskusia "Financovanie inovácií"
14:20 - 15:10 Civilná ochrana a krízové riadenie (sála Berlín)
14:20
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje: Marta Jančkárová
14:25
Peter Skirka, FREQUENTIS Solutions & Services
#PreBezpečnejšieSlovensko
14:35
Martin Kraľovič, Hlavné mesto SR Bratislava
Miroslav Jancek, Ministerstvo vnútra SR
Jaroslav Kašička, Prezídium Hasičského a záchranného zboru
DISKUSIA "Civilná ochrana a krízové riadenie"
15:10
Coffee-break
15:40
sekcia 3
15:40 - 16:30 Transformácia priemyslu (sála London I+II)
Nová spoločnosť, nové výzvy. Buď sa podniky prispôsobia novej informačnej spoločnosti alebo zaniknú. Čo však vlastne znamená digitálna transformácia priemyslu. Aká je situácia a aké výzvy.
15:40
Roman Bomboš,
Moderuje: Roman Bomboš
15:55
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
Marwan Oghli, TACHYUM
Artur Bobovnický, SIEA
DISKUSIA "Transformácia priemyslu"
15:40 - 16:30 Inovačný potenciál Slovenska (sála London III)
Slovensko nie je už iba automobilovou veľmocou - akcentujme aj iné inovatívne firmy. V ktorých segmentoch sa Slovensku darí, ktoré naše inovácie majú svetový potenciál?

 
15:40
Miroslava Aleksieva,
Moderuje: Miroslava Aleksieva
15:52
Juraj Schmidt, Accenture
Svetové inovácie zo Slovenska
16:02
Dušan Velič, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, štátny tajomník
Maroš Čuchta, TAKEDA
Diskusia "Inovačný potenciál Slovenska"
16:22
Alan Voldrich, Wallonia Export & Investment Agency
Miroslav Kot, Francúzsko-slovenská obchodná komora
Peter Kompalla, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
Predstavenie nadnárodných projektov
15:40 - 16:30 Inovácie v doprave (sála Berlín)
15:40
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderuje: Marta Jančkárová
15:50
Rastislav Cenký, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Juraj Maciak, BETAMONT
Martin Noskovič, ALAM
Peter Balík, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Diskusia "Inovácie v doprave"
16:30
Prestávka
17:00
ITAPA OPEN TALK 1
17:00 - 18:40 ITAPA OPEN TALK: Vízia pre Slovensko - máme na to byť inovatívnym národom? (sála London I+II)
17:00
Michal Havran ml., moderátor
Moderuje: Michal Havran
17:05
17:45
Juraj Bárdy, Alistiq
Ingrid Brocková, diplomatka
Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR
Adrian Vyčítal, Slovak Global Network
Miroslav Gašpárek, Sensible Biotechnologies
Hostia ITAPA OPEN TALK
18:40
Čaša vína


Nastavenie súborov cookies