Staňte sa partnerom

DISKUSIA na tému "Dáta v štáte"

/ Prednáška
Kde sú dáta, ktoré generujú inštitúcie? Ako v tom urobiť poriadok? Dáta sú cenným zdrojom a základom pre zvýšenie efektívnosti a kvality rozhodovania. Ale bez jasnej dátovej politiky sa tento potenciál nevyužije.

PAVOL ŠKÁPIK, MF SR: "Kto chce hľadá spôsob, kto nechce hľadá dôvod.“
Medzi dátovými analytikmi sa hovorí, že „Dátový analytik rozpráva príbeh, ktorý píšu dáta.“ Platí, to aj v reáli, pretože mojím cieľom je dávať zmysel údajom a vedieť ich správne a korektne interpretovať.

MARTINA LE GALL MALÁKOVÁ, GAIA-X HUB SLOVENSKO: „Zdieľanie dát v štáte znamená zdieľanie dát verejných, ale aj súkromných, preto musia existovať jasné pravidlá a princípy, aby sme namiesto dobrých úmyslov využitia potenciálu dát v štáte, nezničili ekonomiku a demokratický spôsob nášho života.“

Martina Le Gall Maláková

Industry Innovation Cluster Slovakia
Venuje sa podpore inovačného ekosystému v SR, implementuje twin tranzíciu do veľkých aj malých podnikov (MSP). Prináša na Slovensko európske iniciatívy ako EIT Manufacturing, Gaia–X. Spolu zakladala slovenský eDIH (SCDI). Je zakladateľkou Priemyselného inovačného klastra (PIK), ktorý podporuje spoločné medzinárodné projekty so zapojením výskumu v univerzitách, praxe, tvorcov politík a verejnosti. Počet týchto projektov stále rastie a dostal sa do štádia pozvaní od vedúcich krajín na participáciu slovenských subjektov na týchto projektoch. PIK v roku 2021 etabloval spolu s MIRRI Gaia–X Hub Slovakia, ktorý je involvovaný do iniciatívy Gaia – X, podporovanej EK. Gaia – X zvyšuje prínosy európskej dátovej ekonomiky pre spoločnosť na základe …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Pavol Škápik

Ministerstvo financií SR
Pavol pôsobí ako generálny riaditeľ Sekcie štátneho výkazníctva na Ministerstve financií SR. V rámci ministerstva má na starosti najmä systém štátneho účtovníctva a výkazníctva a projekt implementácie Centrálneho ekonomického systému. Cieľom jeho pôsobenia na ministerstve je konsolidovať dátové zdroje v IS a otvoriť finančnú štatistiku verejnej správy laickej aj odbornej verejnosti. Bol prvým Chief Data Officer Bratislavy a je spoluzakladateľ Inštitútu dátových politík. Viedol tím dátových a priestorových analytikov hlavného mesta Bratislava. Priniesol do mesta myšlienky rozhodovania na základe dát. Pod jeho gesciou sa vytvoril portál s otvorenými údajmi, ktorý v rok 2020 vyhral Cenu ITAPA ako najlepší projekt digitalizácie spoločnost…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Michaela Galia Pallayová

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Michaela Galia Pallayová je expertkou pre právo a legislatívu so zameraním na informačné technológie a zároveň vďaka aktuálnemu pôsobeniu aj dátovým a biznis analytikom. Znalosti z oblasti fungovania štátnej správy získala ešte počas štúdií, keď pôsobila na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky ako špecialista na legislatívu. Následne vymenila štátnu správu za súkromnú sféru, kde v praxi preverila fungovanie štátnej správy pri vybavovaní rôznych podaní, návrhov a podnetov, vrátane úskalí a možností využitia digitalizácie. V aktuálnom období zúročuje svoje znalosti z aplikačnej praxe, novonadobudnuté vedomosti a rozsiahle skúsenosti z realizácie viacerých národných projektov v oblasti digitalizácie a zdieľania údajov a rozvíj…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Vojtech Bálint

DXC Technology
Pracuje pre spoločnosť DXC Technology na pozícii solution architect, má za sebou prax aj ako vývojár či analytik. Chce prepájať biznis, aplikačný a technologický pohľad s dôrazom na hodnotu, ktorú to prináša zákazníkovi. Už viac ako desať rokov sa venuje agilným metódam vývoja, aj v prostredí eGovernmentu. Rád prijíma nové výzvy a spolu so svojím tímom sa snaží motivovať okolie, aby sme spoločne vytvorili dobré riešenie.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies