Staňte sa partnerom

Pavol Škápik

Ministerstvo financií SR, generálny riaditeľ Sekcie štátneho výkazníctva
Pavol pôsobí ako generálny riaditeľ Sekcie štátneho výkazníctva na Ministerstve financií SR. V rámci ministerstva má na starosti najmä systém štátneho účtovníctva a výkazníctva a projekt implementácie Centrálneho ekonomického systému. Cieľom jeho pôsobenia na ministerstve je konsolidovať dátové zdroje v IS a otvoriť finančnú štatistiku verejnej správy laickej aj odbornej verejnosti.

Bol prvým Chief Data Officer Bratislavy a je spoluzakladateľ Inštitútu dátových politík. Viedol tím dátových a priestorových analytikov hlavného mesta Bratislava. Priniesol do mesta myšlienky rozhodovania na základe dát. Pod jeho gesciou sa vytvoril portál s otvorenými údajmi, ktorý v rok 2020 vyhral Cenu ITAPA ako najlepší projekt digitalizácie spoločnosti 2020. Spolupracoval aj so sekciou IT Finančnej správy na vytvorení ich Open data portálu.

V minulosti pracoval na Inštitúte sociálnej politiky a na Štatistickom úrade SR, kde viedol oddelenie, ktoré pripravovalo sčítanie aj na základe registrov.“
  • DISKUSIA na tému "Dáta v štáte"   |   Jesenná ITAPA 2022
    Kde sú dáta, ktoré generujú inštitúcie? Ako v tom urobiť poriadok? Dáta sú cenným zdrojom a základom pre zvýšenie efektívnosti a kvality rozhodovania. Ale bez jasnej dátovej politiky sa tento potenciál nevyužije.

    PAVOL ŠKÁPIK, MF SR: "Kto chce hľadá spôsob, kto nechce hľadá dôvod.“
    Medzi dátovými analytikmi sa hovorí, že „Dátový analytik rozpráva príbeh, ktorý píšu dáta.“ Platí, to aj v reáli, pretože mojím cieľom je dávať zmysel údajom a vedieť ich správne a korektne interpretovať.

    MARTINA LE GALL MALÁKOVÁ, GAIA-X HUB SLOVENSKO: „Zdieľanie dát v štáte znamená zdieľanie dát verejných, ale aj súkromných, preto musia existovať jasné pravidlá a princípy, aby sme namiesto dobrých úmyslov využitia potenciálu dát v štáte, nezničili ekonomiku a demokratický spôsob nášho života.“
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies