Staňte sa partnerom

Michaela Galia Pallayová

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Vedúca oddelenia dátovej kancelárie a expert pre legislatívu a právo
Michaela Galia Pallayová je expertkou pre právo a legislatívu so zameraním na informačné technológie a zároveň vďaka aktuálnemu pôsobeniu aj dátovým a biznis analytikom. Znalosti z oblasti fungovania štátnej správy získala ešte počas štúdií, keď pôsobila na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky ako špecialista na legislatívu. Následne vymenila štátnu správu za súkromnú sféru, kde v praxi preverila fungovanie štátnej správy pri vybavovaní rôznych podaní, návrhov a podnetov, vrátane úskalí a možností využitia digitalizácie. V aktuálnom období zúročuje svoje znalosti z aplikačnej praxe, novonadobudnuté vedomosti a rozsiahle skúsenosti z realizácie viacerých národných projektov v oblasti digitalizácie a zdieľania údajov a rozvíja ďalšie možnosti využívania výdobytkov moderných informačných technológií v oblasti verejnej správy pre uľahčenie života občanov a podnikateľov pri riešení najrozličnejších životných situácií pri dôslednom rešpektovaní a zachovávaní ich práv na Sekcii informačných technológií verejnej správy MIRRI ako vedúca oddelenia Dátovej kancelárie.
  • CIP - MOU   |   Jarná ITAPA 2023
  • DISKUSIA na tému "Dáta v štáte"   |   Jesenná ITAPA 2022
    Kde sú dáta, ktoré generujú inštitúcie? Ako v tom urobiť poriadok? Dáta sú cenným zdrojom a základom pre zvýšenie efektívnosti a kvality rozhodovania. Ale bez jasnej dátovej politiky sa tento potenciál nevyužije.

    PAVOL ŠKÁPIK, MF SR: "Kto chce hľadá spôsob, kto nechce hľadá dôvod.“
    Medzi dátovými analytikmi sa hovorí, že „Dátový analytik rozpráva príbeh, ktorý píšu dáta.“ Platí, to aj v reáli, pretože mojím cieľom je dávať zmysel údajom a vedieť ich správne a korektne interpretovať.

    MARTINA LE GALL MALÁKOVÁ, GAIA-X HUB SLOVENSKO: „Zdieľanie dát v štáte znamená zdieľanie dát verejných, ale aj súkromných, preto musia existovať jasné pravidlá a princípy, aby sme namiesto dobrých úmyslov využitia potenciálu dát v štáte, nezničili ekonomiku a demokratický spôsob nášho života.“
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies