Staňte sa partnerom

Martina Le Gall Maláková

Industry Innovation Cluster Slovakia, koordinátor
Venuje sa podpore inovačného ekosystému v SR, implementuje twin tranzíciu do veľkých aj malých podnikov (MSP). Prináša na Slovensko európske iniciatívy ako EIT Manufacturing, Gaia–X. Spolu zakladala slovenský eDIH (SCDI). Je zakladateľkou Priemyselného inovačného klastra (PIK), ktorý podporuje spoločné medzinárodné projekty so zapojením výskumu v univerzitách, praxe, tvorcov politík a verejnosti. Počet týchto projektov stále rastie a dostal sa do štádia pozvaní od vedúcich krajín na participáciu slovenských subjektov na týchto projektoch. PIK v roku 2021 etabloval spolu s MIRRI Gaia–X Hub Slovakia, ktorý je involvovaný do iniciatívy Gaia – X, podporovanej EK. Gaia – X zvyšuje prínosy európskej dátovej ekonomiky pre spoločnosť na základe otvorenosti, dôvery (TRUST) a bezpečnosti. Gaia - X je členom Pracovnej skupiny pre medzinárodnú spoluprácu, výskumné infraštruktúry a EOSC, Rady pre Európsku vednú politiku na MŠVVaŠ SR. V „Business at OECD“ (BIAC) pracuje v troch výboroch: Výbor pre digitálne politiky v ekonomike (CDEP), pre MSP, kde je podpredsedníčkou výboru a tak isto je aktívna aj vo výbore pre vzdelávanie. Zastupuje BusinessEurope (BE) v Kybernetickej certifikačnej skupine (SCCG) zriadenej EK a ENISOU na prípravu certifikačných schém pre digitálne technológie – cloud, 5G, IKT, a iné. V BE je členkou Digitálneho výboru a Výboru pre vnútorný trh (IMCO). Je členkou Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie na Slovensku (CERAI), zriadenej MIRRI SR. Je členkou Poradného zboru EIT Manufacturing East, kde svojou expertízou radí v stratégiách na posilnenie európskeho priemyslu, postaveného na inováciách a dátovej ekonomike. V EIT M tak isto prehlbuje spoluprácu medzi univerzitami, podnikmi a start – upmi. Vzhľadom na tému predsedníctva Španielska v OECD v roku 2022 sa osobne podieľala a vystupovala ako panelista na OECD CDEP Ministerial Council Meeting v decembri 2022.
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
 • 10 princípov pre môj život v demokracii   |   Jarná ITAPA 2023
  Digitálna transformácia je hlavným nástrojom na zlepšenie našej budúcnosti. Ale existujú niektoré dôsledky digitálnej transformácie vytvorené úmyselne, či náhodne, ktoré sa podieľajú na poškodení našej spoločnosti založenej na demokratických hodnotách. Je dôležité, aby sa tvorba nových business modelov ako výsledok digitálnej transformácie uskutočňovala v rámci rešpektovania demokratických princípov a zákonných predpisov a aby bola prínosom pre celú spoločnosť. My, ako ľudia tejto novej doby, nie sme vždy schopní vidieť všetky súvisiace riziká, ktoré táto digitálna revolúcia prináša, preto sme vytvorili dokument, ktorý by nám mal uľahčiť implementovanie digitálnej transformácie do našich pracovných, či súkromných životov: „10 PRINCÍPOV PRE MÔJ ŽIVOT V DEMOKRACII“.

  "Ak sa o mňa nebudeš starať, opustím ťa,...... „
                                                   Tvoja demokracia

  VIDEOZÁZNAM
 • DISKUSIA na tému "Dáta v štáte"   |   Jesenná ITAPA 2022
  Kde sú dáta, ktoré generujú inštitúcie? Ako v tom urobiť poriadok? Dáta sú cenným zdrojom a základom pre zvýšenie efektívnosti a kvality rozhodovania. Ale bez jasnej dátovej politiky sa tento potenciál nevyužije.

  PAVOL ŠKÁPIK, MF SR: "Kto chce hľadá spôsob, kto nechce hľadá dôvod.“
  Medzi dátovými analytikmi sa hovorí, že „Dátový analytik rozpráva príbeh, ktorý píšu dáta.“ Platí, to aj v reáli, pretože mojím cieľom je dávať zmysel údajom a vedieť ich správne a korektne interpretovať.

  MARTINA LE GALL MALÁKOVÁ, GAIA-X HUB SLOVENSKO: „Zdieľanie dát v štáte znamená zdieľanie dát verejných, ale aj súkromných, preto musia existovať jasné pravidlá a princípy, aby sme namiesto dobrých úmyslov využitia potenciálu dát v štáte, nezničili ekonomiku a demokratický spôsob nášho života.“
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným