Staňte sa partnerom

DISKUSIA: Kvantové technológie

/ Prednáška
DISKUSIA
Djeylan Aktas, Fyzikálny ústav SAV
Vladimír Bužek, SAV  
Miroslav Grajcar, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Rupert Ursin, Qtlabs
Mário Ziman, SAV

VIDEOZÁZNAM 

Vladimír Bužek

Slovenská akadémia vied
Prof. Dr. Vladimír Bužek, DrSc promoval na Moskovskej štátnej univerzite (MSc v roku 1982 a PhD v roku 1985). Oblasti jeho výskumu sú predovšetkým teoretická kvantová optika a kvantové informačné vedy. Je známy vďaka svojej práci na rekonštrukcii kvantových stavov a procesov z nekompletných experimentálnych údajov, programovateľných kvantových procesorov, kvantového klonovania, nových algoritmov pre zdieľanie kvantových tajomstiev a kvantových hlasovacích protokolov. Doteraz publikoval viac ako 230 vedeckých prác a 15 kapitol v knihách citovaných vo vedeckej literatúre viac ako 12 000 krát. Pracuje na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied. Bol hosťujúcim profesorom na mnohých akademických inštitúciach, vrátane Imperial College, Lond…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Mário Ziman

Fyzikálny ústav SAV
Mário Ziman vyštudoval teoretickú fyziku na Univerzite Komenského.  Doktorandské štúdium absolvoval na Fyzikálnom ústave SAV, kde pod vedením prof. Vladimíra Bužeka pracoval na programovateľných kvantových procesoroch, modeloch kvantovej dynamiky a problematike viacčasticového kvantového previazania. V rámci SCIEX postdoktorandského štipendia pôsobil na ETH v Zúrichu. Momentálne pracuje na Fyzikálnom ústave SAV a prednáša na Univerzite Komenského, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Masarykovej univerzite v Brne. Vo svojom výskume sa zaoberá matematickými štruktúrami kvantovej fyziky, kvantovou komunikáciou a kvantovým spracovaním informácie.  Publikoval viac ako 70 vedeckých prác a je apoluautorom vcelku úspešnej monografie …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Djeylan Aktas

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied (IPSAS)
Dr Djeylan Aktas je vedúcim experimentálnej kvantovej komunikačnej skupiny pre fotoniku na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied (IPSAS). Diplom zo základnej fyziky získal na Univerzite v Nice Sophia Antipolis v roku 2011. Doktorát z experimentálnej kvantovej fotoniky získal na tej istej univerzite na INPHYNI s tímom QPI v roku 2016 a získal  tak rozsiahle znalosti v oblasti navrhovania komplexných fotonických experimentov a ich aplikácie v kvantovej komunikácii a snímaní. Potom sa stal Senior Research Associate v tíme kvantovej komunikácie v QETLabs, ktorý viedol prácu na vývoji integrovaných fotonických zariadení pre kvantové siete. Po zapojení sa do prvej fázy britského národného programu kvantových technológií financovaného Rado…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Miroslav Grajcar

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Prof. Miroslav Grajcar, DrSc., promoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského (MSc v roku 1989 a PhD v roku 1993). Je expertom na presné merania pri nízkych teplotách, a to hlavne zameraných na supravodivé qubity. Navrhol a podieľal sa na realizácii prvého troj-qubitového adiabatického kvantového simulátora. Publikoval vyše 100 CC vedeckých prác citovaných vo vedeckej literatúre viac ako 3 000 krát. Získal niekoľko vedeckých ocenení: 1997 – Cenu Slovenskej akadémie vied za vedecké práce, 2004 - Cenu ministerstva kultúry Durínska v Nemecku pre základný výskum, 2007 - cena Ministerstva školstva pre najlepšie výskumný tím v roku 2007. Hosťoval na mnohých akademických inštitúciách Friedrich-Schiller-Universität, Jena (Nemec…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Rupert Ursin

Qtlabs
Dr. Rupert Ursin je spoluzakladeteľom kvantovo-technologickej firmy qtlabs GmbH a lídrom skupiny kvantovej komunikácie na Ústave kvantovej optiky a kvantovej informácie (IQOQI) rakúskej akadémie vied. Vo svojom výskume sa primárne zameriava na rozvoj kvantových komunikačných infraštruktúr na zemi, ale aj vo vesmíre. Jeho záujmy pokrývajú krátkodobé inžinierske riešenia pre kvantovú distribúciu šifrovacieho kľúča (kvantovú kryptografiu) až po špekulatívny výskum dekoherencie previazaných stavov v gravitačných poliach. Participoval na prvých mimolaboratórnych experimentoch v oblasti kvantovej teleportácie ponad Dunaj (vzdialenosť 600 m), ako aj testoch kvantovej kryptografie na Kanárskych ostrovoch (stovky kilometrov), ktoré testovali možn…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies