Staňte sa partnerom

Miroslav Grajcar

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, expert na presné merania pri nízkych teplotách zamerané na supravodivé qubity
Prof. Miroslav Grajcar, DrSc., promoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského (MSc v roku 1989 a PhD v roku 1993). Je expertom na presné merania pri nízkych teplotách, a to hlavne zameraných na supravodivé qubity. Navrhol a podieľal sa na realizácii prvého troj-qubitového adiabatického kvantového simulátora. Publikoval vyše 100 CC vedeckých prác citovaných vo vedeckej literatúre viac ako 3 000 krát. Získal niekoľko vedeckých ocenení: 1997 – Cenu Slovenskej akadémie vied za vedecké práce, 2004 - Cenu ministerstva kultúry Durínska v Nemecku pre základný výskum, 2007 - cena Ministerstva školstva pre najlepšie výskumný tím v roku 2007. Hosťoval na mnohých akademických inštitúciách Friedrich-Schiller-Universität, Jena (Nemecko), Nice University (Francúzsko),  Riken (Japonsko). Má dlhodobo úzku a plodnú spoluprácu s IPHT Jena v Nemecku. Ich výskum dosiahol medzinárodné uznanie a taktiež finančné prostriedky od firmy  D-Wave, Inc. Na základe tohto výskumu D-Wave preorientovali vývoj zo štandardných kvantových výpočtov smerom k adiabatickej kvantovej výpočtovej technike a kvantovým simulátorom, ktorý bol patentovaný. Tento koncept je použitý v D-Wave Systems One, ktorý bol predaný pre Lockheed Martin Corporation, a na D-Wave System Two, ktorý je inštalovaný v novom  laboratóriu kvantovej umelej inteligencie spoločne vytvoreným spoločnosťami  NASA a Google.


 
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným