Mário Ziman

Fyzikálny ústav SAV
Mário Ziman vyštudoval teoretickú fyziku na Univerzite Komenského.  Doktorandské štúdium absolvoval na Fyzikálnom ústave SAV, kde pod vedením prof. Vladimíra Bužeka pracoval na programovateľných kvantových procesoroch, modeloch kvantovej dynamiky a problematike viacčasticového kvantového previazania. V rámci SCIEX postdoktorandského štipendia pôsobil na ETH v Zúrichu. Momentálne pracuje na Fyzikálnom ústave SAV a prednáša na Univerzite Komenského, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Masarykovej univerzite v Brne. Vo svojom výskume sa zaoberá matematickými štruktúrami kvantovej fyziky, kvantovou komunikáciou a kvantovým spracovaním informácie.  Publikoval viac ako 70 vedeckých prác a je apoluautorom vcelku úspešnej monografie "The mathematical language of quantum theory". Jeho práce doteraz spolu získali viac ako 2500 citácií. V súčasnosti je koordinátorom slovenskej národnej platformy v oblasti kvantových technológií qute.sk.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným