Staňte sa partnerom

Ako si odomknúť dvere do digitálnej Európy

/ Prednáška
Európska komisia predstavila svoju víziu a ciele budovania digitálne suverénnej a v prospech ľudí a podnikov zameranej digitálnej Európy do roku 2030. Cieľom je dosiahnuť udržateľnú a prosperujúcu digitálnu budúcnosť zameranú na človeka. Prebiehajúca digitálna transformácia ekonomiky a spoločnosti je čoraz viac významnejšia z pohľadu celkového rozvoja a pokroku krajín v budúcnosti Ako na uvedený vývoj reaguje Slovensko? V roku 2019 bola predstavená vízia a ciele Slovenska v oblasti digitálnej agendy do roku 2030 a na to nadväzujúci akčný plán do roku 2022. Ako pomôže v ďalšom budovaní odolnej, digitálne zručnej a inovatívnej krajiny nedávno vládou schválená Stratégia a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v DESI do roku 2025? Odpoveď sa dozviete vo vystúpení pána štátneho tajomníka MIRRI SR.

Videozáznam

Marek Antal

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Svoju kariéru začal vo VSŽ Košice ako programátor. Neskôr sa stal manažérom na rôznych pozíciách so zodpovednosťou za IT systémy, pričom mnohé z nich úspešne fungujú dodnes. Po bohatej skúsenosti sa rozhodol vybudovať nové IT spoločnosti v Košiciach. Najprv to bol košický Ness KDC a neskôr spoločnosť GlobalLogic, ktorá bola zacielená na zákazníkov po celom svete. V tomto vysoko konkurenčnom prostredí sa podarilo vytvoriť veľa nových pracovných miest a fungujúci model IT Valley, kde sa stal predsedom dozornej rady. Vďaka svojej 20-ročnej kariére v manažérskych pozíciách v medzinárodnom prostredí mal možnosť cestovať, čo ho naučilo veľa o sebe a najmä o tom, že Slovensko má na viac.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným