Staňte sa partnerom

Postavenie komunitného cloudu v prostredí štátneho IT

/ Prednáška
Vďaka pokroku v oblasti virtualizačnej technológie sa Cloud Computing stal neoddeliteľnou súčasťou nie len každého odvetvia, ale aj štátnej správy a samosprávy. V Cloud Computingu poznáme štyri modely nasadenia: verejný, súkromný, hybridný a Bare Metal Cloud.  Koncept „Komunitného Cloudu“ je nový a spadá niekde medzi Verejný a Privátny cloud, je to hybridná forma privátneho cloudu. Je to platforma pre viacerých nájomcov - tenantov, ktorá umožňuje rôznym organizáciám pracovať na zdieľanej platforme.

Cieľom tohoto príspevku je priniesť niektoré odpovede na otázky: Čo je to komunitný cloud? Aké sú príklady komunitného cloudu a aké sú prípady ich použitia? V čom sú výhody komunitných cloudov? Aké sú výzvy pre komunitné cloudy a Čo je potrebné zvážiť pred prijatím konceptu Komunitného cloudu.

Videozáznam

František Baranec

INTERWAY
Ing. František Baranec, narodil sa r. 1967 v Čadci. Po ukončení štúdia matematických metód na Vysokej školy ekonomickej v Bratislave pracoval na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline ako asistent, neskôr v súkromnej firme, ktorá sa orientovala na vývoj software ako analytik a programátor. V rokoch 1995-2002  pracoval v spoločnosti IBM Slovensko postupne ako člen produktového tímu, obchodník pre vybrané veľké projekty a  manažér tímu Enterprise Systems Group. V spoločnosti Cisco systems pôsobil od roku 2003 do 2017 najskôr ako obchodný zástupca pre segment trhu štátnej sféry, neskôr ako team leader  obchodnej skupiny pre verejny sektor a nakoniec ako country leader pre Slovensko. Od roku 2018 pôsobí v spoločnosti InterWay, a. s. na p…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies