Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2020

07:30
Registrácia účastníkov/ ranná káva
08:30
Plenárka_9.11.2020
8:30 - 10:15 Inovatívne Slovensko: from Zero to Hero?
Z Bruselu prichádzajú na Slovensko signifikantné zdroje, ktoré budeme môcť využiť v najbližších rokoch. Vo vzťahu k týmto zdrojom Slovensko pripravuje Národný integrovaný reformný plán, ktorý definuje, na aké priority tieto zdroje využijeme. Tiež sa pripravuje nové programové obdobie, ktoré bude financovať značnú časť verejných investícií až do roku 2027. Zároveň nová vláda deklaruje svoju proreformnú orientáciu. Aké reformy čakajú Slovensko? Ako využijeme nové zdroje na transformáciu a reštart slovenskej ekonomiky? Podarí sa nám zo Slovenska vytvoriť inovatívnu, kompetentnú, ale aj inkluzívnu krajinu, ktorá bude inšpiráciou pre zvyšok sveta a Európy? Viac sa dozviete v diskusii Inovatívne Slovensko: from Zero to Hero?
08:30
Richard Sulík, podpredseda vlády SR pre ekonomiku a minister hospodárstva SR
Keynote
08:40
Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR
Čo a ako urobiť, aby sme znovu dobiehali tých najsilnejších?
10:15
Coffee-break
10:45
SEKCIA 1_9.11.20
10:45 - 12:30 Transformácia priemyslu
Inovácie, digitalizácia, nové technológie - to všetko prináša pokrok v mnohých oblastiach života a ekonomiky. Ako sa Slovensku darí v oblasti rozvoja priemyslu, zavádzania internetu vecí do praxe, rozvoju konceptu Industry 4.0 alebo využívaní big-data analýz sa budeme rozprávať so zaujímavými hosťami z priemyslu, akademickej obce, ale aj štátu. Ak sa chcete dozvedieť viac, nenechajte si ujsť prvý z troch dní kongresu ITAPA pod názvom Digital Talks 9. novembra 2020.
10:45
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
Industry 4.0
10:55
Peter Blaškovitš, SIEA
Cluster Industry 4.0
11:05
11:15
Branislav Valach, Resco
Prednáška
10:45- 12:30 Dátové a inovatívne zdravotníctvo
Dostupnosť kvalitných, verifikovaných a pravidelne updatovaných dát je v oblasti zdravotníctva stále veľký problém. Pritom práve kvalitné dáta sú nevyhnutné na správne rozhodovanie sa v oblasti zavádzania inovácií naprieč zdravotníctvom. ITAPA prináša pohľad na víziu štátu v oblasti práce s dátami, vrátane diskusie o dátových tokov a praktického využitia dát pre efektívnejší manažment zdrojov.
10:45
Adam Kozierkiewicz, Európska Investičná Banka, JASPERS
Prednáška
10:55
Jozef Benčík, SAS
Prednáška
11:05
Róbert Babeľa, Ústav zdravotníckych disciplín VŠZaSP sv. Alžbety
Prednáška
11:15
Iveta Palešová, AIFP
Prednáška
10:45 - 12:30 Ako reformovať Slovensko?
Slovensko bude mať v najbližších rokoch prístup k niekoľkým miliardám zdrojov, ktorých účelom bude realizácia kľúčových reforiem v oblastiach, ktoré majú zmierniť ekonomické a sociálne dopady globálnej krízy. Cieľom týchto financií je vytvoriť udržateľnú a odolnejšiu ekonomiku, ktorá bude pripravená na výzvy súvisiace so zelenou a digitálnou tranzíciou.


 
10:45
Peter Balík, Európska investičná banka
Peter Goliaš, INEKO
Diskusia na tému "Ako reformovať Slovensko?"
12:30
Obed
13:30
SEKCIA 2_9.11.20
13:30 - 15:30 Cesta k priemyslu 4.0 - diskusný panel
Diskusný panel zameraný na problematiku priemyslu 4.0. Pozvanými diskutérmi sú zástupcovia akademickej obce, priemyslu, profesijných združení.
13:30
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
Diskusia na tému "Cesta k priemyslu 4.0"
15:15
Peter Kočalka, Bee hive monitoring
Ignite session: Inšpiratívny príbeh Včely
13:30 -15:30 Ako vybudovať modernú a inovatívnu nemocnicu?
Jednou z tém, ktoré rezonujú v slovenskej diskusii o kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti je potreba budovania nových nemocníc a modernizácie exstujúcej siete. Štát aj súkromný sektor realizujú konkrétne kroky k tomu aby na Slovensku nové nemocnice vznikali. Ako majú vyzerať, ako majú fungovať a ako zabezpečiť aby poskytovali nemocnice služby na európskej úrovni?

 
13:30
Vladimír Dvorový, sieť polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia
Digitálna nemocnica na Slovensku už nie je iba snom
13:30
Martina Antošová, Jesseniova lekárska fakulta
Vladimír Dvorový, sieť polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia
Diskusia na tému "Ako vybudovať modernú a inovatívnu nemocnicu?"
13:30 - 15:30 Nové eurofondy pre Slovensko
Viac ako 80% verejných investícií na Slovenskú je financovaných práve z eurofondov. Rok 2020 je práve rokom, v kotorom prebieha nastavenie toho ako budú vyzerať eurofondy po roku 2021. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie plánuje realizovať sériu verejných konzultácií k tomu ako by mali byť nové eurofondy nastavené tak aby čo najlepšie reflektovali rozvojové potreby Slovenska. Európska komisia predstavila 5 politických cieľov, ktoré chce napĺňať prostredníctvom kohéznej politiky. O tom, ak budú nastavené nové eurofondy, podarí sa Slovensku zvýšiť čerpanie, kedy naozaj začne programové obdobie, čo sa z neho bude financovať sa dozviete práve v tomto paneli.

 
13:45
Ľudmila Majláthová, Zastúpenie EK v SR
Využitie nových eurofondov a synergie s fondom obnovy a odolnosti
15:30
Coffee-break
16:00
SEKCIA 3_9.11.20
16:00 - 17:00 Význam 5 G sietí pre transformáciu priemyslu
16:00
Rafał Jaczyński, Huawei
Diskusia
16:00 - 17:00 Financovanie digitalizácie a inovácii: ako využiť miliardy z Bruselu v zdravotníctve?
16:00
Peter Balík, Európska investičná banka
Investície do zdravotníctva
16:10
Juraj Bárdy, Alistiq
Ako nepremárniť príležitosť
16:00 - 17:00 Verejné obstarávanie: ako nakupovať inovácie
Slovensko nebolo schopné obstarať prostriedky končiaceho programového obdobia. Projekty stoja, peniaze sa nečerpajú. A teraz prichádza nové programové obdobie s ďalším balíkom zdrojov. Avšak prichádzajú, najmä, historicky najväčšie zdroje určené pre Fond obnovy. Zatiaľ je debata najmä o tom, na aké priority sa použije Fond obnovy. Ale sme vôbec schopní tieto peniaze obstarať? Neskončí to znovu tak, ako vždy doteraz, že peniaze sa nestihnú vyčerpať a nakoniec prepadnú? Čo robiť, aby sa tak nestalo? Ako sa pripraviť na ďaleko najväčší nápor obstarávaní, aké vôbec kedy Slovensko zažilo?

 
17:00
Ukončenie prvého dňa kongresu - Čaša vína