Lukáš Demovič

Slovenská akadémia vied, riaditeľ Centra spoločných činností
Lukáš Demovič vyštudoval chemickú fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK, kde sa venoval výskumu vlastností atómov a malých molekúl pomocou počítačových simulácií. Od roku 2017 pôsobí ako riaditeľ Centra spoločných činností SAV, ktoré sa okrem iných aktivít venuje aj prevádzke najvýkonnejších superpočítačových zariadení určených pre široké akademické využitie. V rámci projektu EuroCC zastrešuje táto organizácia aj aktivity Národného kompetenčného centra pre vysokovýkonné výpočty, cez ktoré poskytuje široký rozsah bezplatných služieb (vzdelávanie, konzultácie, prístup k výpočtového výkonu) nielen pre akademickú sféru a verejnú správu, ale aj malé a stredné podniky na Slovensku.


 
  • Ako je na tom Slovensko so superpočítaním?   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?

    V súčasnosti sa na Slovensku snažíme o výrazné a zároveň veľmi potrebné rozšírenie výpočtových kapacít a budovanie nových vysokovýkonných výpočtových systémov – superpočítačov. Kto ich bude môcť využívať a ako chceme v Národnom kompetenčnom centre pre HPC (HPC = vysokovýkoné počítanie) podporovať adopciu nových technológií v akademickom aj súkromnom sektore – a napokon rozvíjať celý slovenský HPC ekosystém?
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným