Staňte sa partnerom

Lukáš Demovič

Slovenská akadémia vied, riaditeľ Centra spoločných činností
Lukáš Demovič vyštudoval chemickú fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK, kde sa venoval výskumu vlastností atómov a malých molekúl pomocou počítačových simulácií. Od roku 2017 pôsobí ako riaditeľ Centra spoločných činností SAV, ktoré sa okrem iných aktivít venuje aj prevádzke najvýkonnejších superpočítačových zariadení určených pre široké akademické využitie. V rámci projektu EuroCC zastrešuje táto organizácia aj aktivity Národného kompetenčného centra pre vysokovýkonné výpočty, cez ktoré poskytuje široký rozsah bezplatných služieb (vzdelávanie, konzultácie, prístup k výpočtového výkonu) nielen pre akademickú sféru a verejnú správu, ale aj malé a stredné podniky na Slovensku.


 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies