Sú slovenské mestá pripravené byť SMART?

/ Prednáška
Pre tvorbu inteligentného mesta je kľúčový zber dát a ich následná analýza. Potom je možné navrhnúť a realizovať konkrétne riešenia v oblasti energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva i v ďalších oblastiach tak, aby sa zvýšila kvalita života obyvateľov mesta. Následne prichádza na rad dômyselné prepájanie dát. A keď začne mesto na základe týchto dát rozhodovať a riadiť svoje investičné zámery do infraštruktúry či ďalšie aktivity, premení sa na SMART.

SMART CITY môže vzniknúť len na základe partnerstva so súkromným sektorom, ktorý prináša inteligentné riešenia a inovácie.

Na konferencii ITAPA predstavíme prvý konkrétny projekt, ktorý vznikol medzi mestom Veľký Šariš a spoločnosťami SAS Slovakia, s.r.o., ANTIK Telekom s.r.o., SENSONEO j.s.a. a Skupinou Východoslovenská energetika Holding.

Videozáznam


 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným