Jana Bieliková

PEDAL Consulting, projektová manažérka
Pôsobí ako projektová manažérka v konzultačnej spoločnosti PEDAL Consulting, s.r.o., ktorá sa zameriava na poskytovanie služieb medzinárodného verejného obstarávania, grantov a internacionalizácie.  Podieľa sa na realizácii projektu PRONTO, koordinovaného spoločnosťou PEDAL Consulting, s.r.o., predmetom ktorého je mapovanie situácie a realizácia pilotných projektov obstarávania inovácií.  Venuje sa tiež projektom v oblasti životného prostredia a sociálnych inovácií.
Po absolvovaní Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Medzinárodné podnikanie, pôsobí od roku 2009 v oblasti podpory malého a stredného podnikania. Skúsenosti v oblasti finančnej kontroly využila neskôr pri implementácii medzinárodných projektov zameraných na oblasť rozvoja inovácií a prenosu know-how v malých a stredných podnikoch v rámci oddelenia medzinárodných projektov Slovak Business Agency, ktoré posledné 3 roky vedie.
Prostredníctvom medzinárodných projektov sa dostala k téme cirkulárnej ekonomiky, v súčasnosti sa aktívne podieľa na aktivitách platformy Circular Slovakia – platforma pre obehové Slovensko.

 
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
 • DISKUSIA   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Diskusia pozvaných hostí:
  Jana Bieliková, PEDAL Consulting
  Michal Číž, MIRRI
  Peter Kulich, Slovensko.Digital
  Jaroslav Lexa, Úrad pre verejné obstarávanie
  Tomas Matraia, The AdWisers 
  Vladimír Oros, Tatratender

  Videozáznam
 • Inovatívne prístupy v oblasti verejného obstarávania – skúsenosti a prax v európskom kontexte   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Verejné obstarávanie je silným nástrojom, ktorý môže urýchliť prijímanie inovácií vo verejnom sektore. Súčasne môže podporiť hospodársky rast tým, že poskytne inovatívnym spoločnostiam príležitosť získať prvé referencie. Širšiemu využívaniu postupov verejného obstarávania inovácií však bráni viacero bariér, od chýbajúcej definície pojmov cez nejasný právny rámec po nedostatočné kapacity verejných obstarávateľov. Projekt PRONTO reaguje na potreby verejných obstarávateľov a zameriava sa na budovanie kapacít; podporu spolupráce a zdieľanie vedomostí medzi verejnými obstarávateľmi; podporu využívania verejného obstarávania ako mechanizmu na podporu udržateľných inovácií.

  Videozáznam
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným