Novinky

Slovensko na ceste k modernému digitálnemu štátu

Chcete spoznať víziu transformácie Slovenska na moderný digitálny štát? Chcete vedieť, kam sa Slovensko posunulo za rok od posledného kongresu ITAPA? V máji bola vládou schválená Stratégia digitálnej transformácie Slovenska a následne predstavená …

eZdravie a Asseco

eZdravie je rozsiahly projekt Informačného systému Elektronických služieb zdravotníctva. Prináša zníženie administratívy pre všetkých účastníkov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Elektronické služby prinášajú vyššiu efektivitu a be…

PRACOVNÝ TRH BUDÚCNOSTI: ĽUDIA RUKA V RUKE S UMELOU INTELIGENCIOU A TECHNOLÓGIAMI

Pracovný trh na Slovensku čakajú veľké zmeny. Súvisia s automatizáciou, digitalizáciou a využívaním nových technológii. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) predpokladá, že až 30 % pracovných miest môže byť o dve desiatky rokov a…

Budovanie bezpečného štátu

Kybernetická bezpečnosť začína byť čoraz významnejšou témou. Aj preto Európska komisia vyhlásila október za mesiac európskej kybernetickej bezpečnosti. Tento rok je špeciálne zameraný na dve témy. Prvou je bezpečné online správania pri našom denno…

Zmena myslenia ako jedna z najväčších výziev bulharského eGovernmentu

Krasimir Simonski sa po skončení štúdií na Technickej univerzite v Sofii venoval informačným a komunikačným technológiám. Participoval na viacerých bulharských a medzinárodných projektoch v oblasti IKT, online technológií, elektronického vzdelávan…

ITAPA 2019: BEZPEČNOSŤ V CENTRE POZORNOSTI

Viete, čo je v dnešnej dobe cennejšie ako ropa? Aký dopad bude mať umelá inteligencia na pracovný trh? Ste si istý, že je váš mobilný telefón v bezpečí? Odpovede aj na tieto otázky sa dozvedia účastníci najprestížnejšej konferencie o informačných …

Cloud computing od Aliter Technologies

Spoločnosť Aliter Technologies je integrátorom, vývojárom a poradenskou spoločnosťou v oblasti informačných a komunikačných technológií. Je aktívna v oblastiach pôsobenia: špeciálne systémy, IKT & Cloud, kybernetická bezpečnosť a vývoj softvéru.

OECD pre inkluzívnejší a adaptabilnejší pracovný trh

Ako vplýva globalizácia na demografické zmeny v spoločnosti? Ako sa mení trh práce v dôsledku technologického pokroku a aký to má dopad na nové zručnosti a sociálne politiky? Andrew Green, popredný ekonóm OECD, vo svojej prednáške zodpovie na tiet…

Mesto je zabehnutá firma, ktorá potrebuje byť smart

Mesto je vo svojej podstate rozsiahla firma. Riadi a spravuje niekoľko diametrálne odlišných sfér. Mestská správa je v konečnom dôsledku tá, ktorá sa musí postarať o všetko – či už za to zodpovedá priamo alebo nepriamo. To obnáša prácu s veľkým mn…

Aká bude budúcnosť slovenských miest?

Ako všetci vieme, kedysi bol život jednoduchší, tráva bola zelenšia a pečené holuby samé padali z oblohy. Žarty bokom, moderné technológie nám v mnohom uľahčili život, zároveň však priniesli nové, doteraz nepoznané problémy.