Staňte sa partnerom

DXC Technology Slovakia

DXC Technology Slovakia je organizačnou zložkou celosvetovej spoločnosti DXC Technology, ktorá dlhodobo rozvíja obchodné aktivity aj na lokálnej úrovni. Jej súčasťou sú oddelenia obchodu, marketingu, financií, ľudských zdrojov, a najväčšiu podskupinu tvorí Globálne inovačné „Delivery Centrum“, ktoré tvoria zamestnanci z oblasti programátorov, analytikov, vývojárov, IT architektov, inžinieringu, konzultantov, aj SAP špecialistov.

DXC Logo Horiz_Purple+Black RGB
 
  • DXC je na Slovensku významným partnerom projektov pre digitalizáciu štátnej správy. Dlhé roky spolupracujeme s Ministerstvom vnútra SR na riešeniach na vydávanie dokladov (čipové OP, biometrické pasy) ako aj riešeniami pre Schengenský informačný systém, Interpol alebo Europol. Ministerstvo financií je nášim partnerom na dodávku najväčšieho centrálneho ekonomického systému v krajine, ktorý je a bude základným prvkom debyrokratizácie štátu. Štátna pokladnica, Volkswagen alebo Železničná spoločnosť sú ďalšími dlhoročnými projektami. Našou ambíciou je, a prax to ukazuje, že cesta k dobrej spolupráci a dobrým projektom je budovanie vzájomnej dôvery so zákazníkom, partnermi, zamestnancami.
  • Dodávame riešenia a transformujeme procesy na odbúravanie byrokracie, aby občania a podnikatelia mohli veci vybaviť elektronicky, rýchlo a efektívne. Koncom roka 2022 sme stáli za spustením čipového OP v bezkontaktnej verzii, ktorá umožní údaje OP využívať aj cez mobily či tablet a zjednoduší používanie elektronických služieb pre ľudí. S MIRRI spolupracujeme na projektoch, ktoré pomáhajú napĺňať princíp jedenkrát a dosť. Sú zamerané nielen na zdieľanie údajov medzi úradmi, aby občania nerobili medzi nimi poštárov, ale majú ambíciu všetky údaje sprístupniť aj občanom tak, aby ich mohli verifikovať, mať prehľad o ich použití, ale predovšetkým jednoduchým a dôveryhodným spôsobom zdieľať aj mimo štátnej správy. So Sociálnou poisťovňou sa snažíme robiť také zmeny v procesoch a aplikáciách, ktoré umožnia nielen zvládnuť nápor množstva zmien, ktoré priniesla pandémia Covidu, ale čerstvým príkladom je zavedenie elektronickej PN a tento projekt vyhral cenu ITAPA 2022.
Počas minulého roku sa podarilo upevniť pozíciu Slovenska v rámci Globálne delivery Eastern Europe (GDN EE), ktorého sme spolu s Poľskom a Bulharskom súčasťou. DXC má po svete len 4 takéto centrá a klaster 3 centier Slovensko, Poľsko a Bulharsko je jediné DXC „Global Innovation Delivery centrum“ mimo ázijského kontinentu. Na Slovensku pokračujeme v nastúpenej ceste posunu od dodávky služieb s nižšou pridanou hodnotou smerom k vývoju moderných a inovatívnych produktov a služieb využívajúcich digitálne technológie, ktoré umožňujú riešiť zákazníkom výzvy z oblastí obchodu, vývoja a modernizácie ich podnikania. Počas COVID obdobia sme boli schopní priniesť zásadné inovácie v rekordnom čase, ktoré pomohli chrániť zdravie zamestnancov na Slovensku a v ďalších krajinách a zároveň udržať v chode biznis našich zákazníkov a tým aj udržať pracovné miesta.

Významnú pozíciu si centrum dlhodobo drží DXC v oblasti podpory IT infraštruktúry, vývoja aplikácií, najmä v oblasti SAP a aplikačných transformácií, manažovania infraštruktúry SAP systémov a ich presun do private aj public cloudu naprieč sektormi, v ktorých pôsobíme.

Medzi kľúčových partnerov, s ktorými sme v priebehu hospodárskeho roka FY22 prehĺbili vzťahy patria Amazon Web Services (AWS), HPE, Microsoft, HITACHI Vantara, Netapp, NVIDIA. DXC je tiež hrdým partnerom Manchester United a Ferrari. 

SP_6109c-23 Employee Social Media-Header-LinkedIn_3
Ďalšou oblasťou rastu v GIDC, je tvorba riešení tímom architektov a dizajnérov, ktorý pracuje na vývoji komplexných riešení v oblasti IT a aplikačnej infraštruktúry pre zákazníkov, ako s regionálnym, tak aj s celosvetovým pôsobením. Zámerom je ponúknuť zákazníkom inovatívne riešenia v oblasti ich primárneho podnikania, ktoré spĺňajú vysoké nároky na bezpečnosť, škálovateľnosť a sú pre nich cenovo výhodné. Vďaka tejto činnosti sa vytvorili desiatky, v európskom meradle stovky pracovných miest v rôznych, často strategických technologických doménach, ako sú umelá inteligencia, dátová analytika, IoT a ďalšie exponenciálne technológie.

Počas posledného roka sa stalo Slovensko aj kľúčovým miestom, odkiaľ sa riadili viaceré transformačné programy, ktoré majú subregionálny, regionálny alebo celosvetový dosah.

Vďaka vyššie spomenutým zmenám a z dôvodu očakávaného rastu populácie našich zamestnancov pokračujeme v masívnom nábore nových talentov, najmä z radov graduentov a pokračujeme v spolupráci s viacerými slovenskými univerzitami, napríklad so Žilinskou Univerzitou v Žiline (UNIZA).

ferrari partnerstvo (003)


 
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným