Staňte sa partnerom

Moderná IT platforma pre zdravotníctvo

Prístup k IT sa mení a ani IT v zdravotníctve nezostáva výnimkou. Klasické platformy založené na virtuálnych strojoch a fyzických serveroch sú postupne nahradzované kontajnermi a cloudom a tým sa menia aj role operačného systému. Trendom nie je len zmena nástrojov, ale aj nový prístup k aktuálnym problémom.

Moderná a úspešná IT platforma musí spĺňať nasledujúce princípy:

Použitie otvorených (Open Source) technológií, ktoré zabraňujú závislosti na jednotlivých dodávateľoch IT riešení a zaisťujú aj dlhodobo bezpečné a cenovo efektívne platformy pre prevádzku aplikácií aj archiváciu dát
Automatizovať všetko čo sa dá - komplexnosť IT stúpa a jediný spôsob ako zaistiť dlhodobý rozvoj, udržateľnosť, bezpečnosť a stabilitu platformy je vysoká úroveň automatizácie. Úloha IT pracovníkov sa takto aj mení zo správcov jednotlivých systémov na automatizačných inžinierov spravujúcich platformy a riešenia ako celok.
Adopcia moderných, bezpečných cloud-native technológií - V dnešnom svete je bezpečnosť informačných technológií jednou z najdôležitejších tém a zdravotníctvo nie je výnimkou. Dáta pacientov a zabezpečenie IT systému pred útokmi je dnes základnou požiadavkou každého IT riešenia a jedná sa o nekonečný závod medzi novými hrozbami a riešeniami, ktoré sa im úspešne môžu brániť.

Ako Red Hat pomáha tieto trendy implementovať ľahko a bez rizika?

Zjednoťte a optimalizujte svoju platformu


Základným stavebným kameňom bezpečných a otvorených platforiem je dnes Linux. V podnikovom prostredí potom zvlášť Red Hat Enterprise Linux a jeho klony napr. CentOS, Rocky či AlmaLinux, ktoré však neponúka garanciu, certifikáciu a úroveň podpory, ktorá je vyžadovaná v podnikovom nasadení. Naopak Red Hat Enterprise Linux pravidelne prináša množstvo technologických noviniek, ale zároveň aj spĺňa bezpečnostné a regulačné certifikácie (HIPAA, FIPS, CC), ktoré sú jednoducho implementovateľné a udržiavateľné pomocou predpripravených rolí pomocou nástrojov ako je Red Hat Smart Management.

Aktuálne IT systémy v sebe často kombinujú nadbytočné vrstvy abstrakcie. Napr. prevádzka Kubernetes platformy vo vnútri virtuálnych strojov. Toto často vedie k nutnosti riešiť jednotlivé oblasti ako sú zdieľanie zdrojov, vysoká dostupnosť atď. na jednotlivých úrovniach separátne. To má za následok vyššiu prácnosť, chyby a môže vyústiť aj do neplánovaných výpadkov. Implementujte naplno Open Source kontajnerovú platformu Red Hat OpenShift Container Platform, a tým vytvorte stabilný základ pre vašu infraštruktúru, kombinujúcu moderný cloudovo natívny prístup a kontajnerizáciu aplikácií aj možnosť prevádzkovať aj legacy aplikácie vo virtuálnych strojoch pomocou OpenShift Virtualization, v rámci jedného plne integrovaného riešenia.

Celé riešenie vášho IT vrátane sieťových a bezpečnostných prvkov je potom ľahko možné automatizovať pomocou Red Hat Ansible Automation Platform, od jednoduchých úkonov ako je automatický reset užívateľských hesiel na vyžiadanie cez ticketovací systém (napr. ServiceNow) až po kompletné, automatizované vytvorenie infraštruktúry na prevádzku aplikácie a jej patch manažment. Súčasťou riešenia je aj proaktívny a bezpečnostný monitoring založený na Red Hat Insight, ktoré centrálne monitoruje nielen aktuálny zoznam známych bezpečnostných chýb vo vašej IT platforme, ale pomáha aj s ich opravou pomocou integrácie s Red Hat Ansible Automation.

Otvorte svoju platformu inováciám

Aj keď sme v adopcii cloudových technológií v zdravotníctve v rámci strednej Európy a najmä Slovenskej Republiky v začiatkoch, tak treba s cloudom do budúcnosti počítať a voliť také technológie, ktoré nám umožnia cloudové prostredie ľahko integrovať s infraštruktúrou, ktorú spravuje v on-premise prostredí a naše aplikácie do budúcnosti ľubovoľne migrovať, avšak stále si zachovať kontrolu nad dátami. Takéto požiadavky spĺňa napríklad Red Hat OpenShift Container Platform, ktorý je bežne prevádzkovaný ako on-premise prostredie tak aj v rámci cloud ako plne spravované riešenie Azure Red Hat OpenShift, ktoré spĺňa aj prísne podmienky HIPAA certifikácie. Celé riešenie je postavené na Open Source technológiách a zabraňuje tak akémukoľvek vendoru lockin či už v rámci verejného cloudu tak aj v on-premise svete.

Zabezpečte a integrujte svoje dáta pomocou DevSecOps princípov

Zabezpečenie IT platformy je dnes neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek IT riešenia. Nie je však nikdy vyriešená, jedná sa totiž o nekončiaci závod s rôznymi bezpečnostnými zraniteľnosťami, novými spôsobmi útokov a štandardmi. Dnes už nestačí mať len zdokumentovaný stav a bezpečnostné predpisy, ale je nutné aplikovať DevSecOps prístup a bezpečnostné aj regulačné nastavenia automaticky vynucovať. Tu vnímame najdôležitejšie úlohy Red Hat Advance Cluster Management a Red Hat Ansible Automation Platform, ktoré vám umožnia centrálne spravovať nielen bezpečnostné a regulačné nastavenia, ale aj kompletný životný cyklus vašej infraštruktúry a aplikácií. Povestnou čerešničkou na torte sú potom nástroje ako Red Hat Advance cluster security for Kubernetes, ktorý umožňuje aj rôzne detekcie anomálií a pomáha zastaviť bezpečnostné incidenty už v ich zárodku, čo je dôležité najmä pri obrane proti novým kybernetickým útokom a ochrane dát proti ransomware, pretože dáta sú dnes témou číslo jeden.

Aj v oblasti dát a dátovej analýzy dochádza k výrazným zmenám. Presadzuje sa distribuovaný prístup k dátam, kedy jednotlivé aplikácie a IOT zariadenia vzájomne integrujeme a prepájame s umelou inteligenciou. Tu spomíname riešenie postavené kompletne na otvorených technológiách Red Hat Intelligent Data-as-a-Service. Takéto spôsoby práce umožňujú zapojenie umelej inteligencie v rámci diagnostických postupov, či ľahšie zapojenie organizácií do klinických štúdií atď.

Inovovať a zároveň znižovať náklady?

Implementáciou Open Source technológií sa zbavujeme závislosti od jednotlivých dodávateľov, často už prekonaných legacy systémov a tvoríme infraštruktúru, ktorá nám umožňuje ľahko implementovať nové technologické trendy. Zároveň pomocou dodávateľov Open Source technológií ako je práve Red Hat máme zaistenú aj dlhodobú podporu, zaistenie bezpečnostných opráv, certifikácie pre regulované odvetvie aj expertné poradenstvo pri implementácii týchto technológií. Viac sa môžete dozvedieť priamo na webovej prezentácii venovanej problematike zdravotníctva.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies