Staňte sa partnerom

Prichádza Synesgy: globálna digitálna platforma špecializujúca sa na ESG hodnotenie spoločností

Spoločnosti na celom svete sa stále častejšie stretávajú s potrebou aplikovať riešenia, ktoré sú v súlade so zásadami udržateľnosti. Kľúčovým sa stáva hlavne hodnotenie celého výrobného procesu a dodávateľského reťazca, ktoré sa v priemere podieľa až na 90 % celkového vplyvu spoločnosti.

Synesgy je projekt vyvinutý s cieľom poskytnúť každej spoločnosti podrobný popis a hodnotenie jej stavu udržateľnosti, vrátane celého dodávateľského reťazca. Projekt pri tom hodnotí rôzne úrovne udržateľnosti - environmentálne, sociálne, správu a riadenie.

Synesgy podporuje aj bankový sektor vytváraním hodnôt prostredníctvom „udržateľného financovania“, podporou úverových politík, obchodných stratégií, výberu dodávateľského reťazca, riadenia rizík a financovania.

Metodológia Synesgy je postavená na medzinárodných štandardoch udržateľnosti, vrátane Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, Carbon Disclosure Project a Taxonomy guidelines a ťažila aj zo spolupráce s Credit Ratings Agency (ratingovou agentúrou skupiny CRIF), ktorá už niekoľko rokov začleňuje faktory ESG do prideľovania ratingu emitenta nefinančným spoločnostiam so sídlom v Európskej únii.

Transparentnosť, spolupráca a udržateľnosť sú jadrom siete Synesgy, ktorá má viesť firmy k pozitívnemu vplyvu na životné prostredie a spoločnosť a zároveň implementovať formy správy a riadenia spoločností na základe etických kritérií.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies